WordPress

WordPress är ett mycket populärt publiceringsverktyg för bloggar och webbplatser som är är både gratis och skriven i fri källkod. Information om WordPress finns på wordpress.org.

blogs.dsv.su.se

Vid DSV har vi installerat WordPress  på en server med adressen blogs.dsv.su.se. För att skapa sin egen blogg eller webbplats i DSV:s WordPress-system så går man till webbadressen blogs.dsv.su.se och klickar på "Register" och skapar sig ett konto. Därefter kan man istället klicka på "Login" på den sidan för att logga in till sin blogg/webbplats. OBS att man måste ange en mejladress typ namn@dsv.su.se för att kunna skapa konto. DSVs  studenter har ju mejladress namn@student.su.se vilket alltså inte fungerar i DSV:s WordPress-instans. Men då kan man använda aliaset namn@dsv.su.se som vi skapat för alla nya och gamla studenter och som pekar på namn@student.su.se.

Inloggad i WordPress kan man nu skapa en egen blogg/webbplats med önskat namn. Om man t.ex. väljer namnet "xyz" på sin blogg så kommer den sedan vara läsbar av alla via adressen http://xyz.blogs.dsv.su.se. Man kan förstås skapa flera olika bloggar/webbplatser med olika namn om man vill.

Om man vill så kan man få egna webbsidan http://people.dsv.su.se/~användarnamn att omdirigeras till ens WordPress-webbplats. För att åstadkomma detta så skapar man en .htaccess-fil i katalogen public_html under hemkatalogen på filservern oberon. Texten i .htaccess-filen skall vara:

RewriteEngine On
RewriteRule .* http://namn.blogs.dsv.su.se

 Mer information