forskningsuppdrag
 

Som samarbetspartners till oss får ni tillgång aktuell forskning som kan skapa nya idéer, ge nya perspektiv och omsättas till praktisk handling. För oss är samspelet mellan akademi och organisationer viktiga. Därför genomför vi, som ett komplement till vår grundforskning, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning eller deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Det finns alltid möjligheter att göra något tillsammans. Det kan handla om utvecklingsuppdrag, uppdragsforskning, gemensamma forskningsprojekt eller samarbeten med våra doktorander.

 

Läs mer om vår forskning (på engelska).