Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat, och en del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all den information, som behövs för att ta de bästa besluten, tillgänglig? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger potentiellt användbar information dold i olika affärs- och verksamhetssystem?

Denna kurs ger dig en ökad förståelse för möjligheterna till beslutsstöd och en god överblick över hur information används vid beslutsfattande.

Du har säkert hört talas om det engelska begreppet Business Intelligence (förkortat BI), som är starkt relaterat till kursens ämne. BI är ett samlingsnamn för processer, metoder, och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år, och BI blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer.

Idag har verksamheter tillgång till ett allt större inflöde av data. Internet, sociala media, e-post, och affärssystem genererar inte endast mer data, utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera, och kombinera) inflödet på ett effektivt sätt, skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten. BI erbjuder just denna funktionalitet.

Kopplingen till BI genomsyrar kursens aktiviteter och kursen bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används.

Beslutsfattare, processansvariga, och systemansvariga i organisationer och företag har ett gemensamt behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid, dvs. så att beslut kan tas i rätt ögonblick och baserat på bra underlag.

BI underlättar samarbetet mellan dessa grupper, med målet att ännu bättre beslut ska tas för att öka effektivitet och konkurrenskraft.

Startar: HT och VT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Studieform: Distans via Internet, tentamen sker i sal på campus i Kista.

Undervisningsspråk: Svenska, (några delar på engelska)

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå

Ansökan

För start höstterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

För start vårterminer: Ansökan görs här på antagning.se.
Ansökningsomgången till VT2019 öppnar den 17 september med sista ansökningsdag 15 oktober.