OBS - denna kurs har samma innehåll som den gamla kursen IP2 (Internetprogrammering II). Studenter som läst IP2 kan alltså INTE läsa denna kurs också.

 

På kursen lär du dig att skapa program för webbserversidan. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, output, input, kodseparation, sessionshantering, säkerhet, e-post, databaser och innehållshantering. På kursen använder vi fria öppna programvaror.

Behörighet

För att antas till kursen måste du förutom grundläggande behörighet även ha Särskild behörighet vilket är minst 7.5 hp i Objektorienterad programmering

Startar: VT och HT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se.
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.