ordinarie utbildningar
 
Alla våra ordinarie kurser kan även ges som uppdragsutbildning. Det är du som uppdragsgivare som utifrån eget intresse avgör vilken kurs som passar för ert syfte och för era deltagare. Det är också uppdragsgivaren som bedömer om deltagaren klarar av eller får något utbyte av utbildningen. Därför finns det inget krav på att deltagaren formellt uppfyller de förkunskapskrav som finns för delkursen eller kursen.

Den deltagare som har godkänts på alla examinationer har möjlighet att tillgodoräkna sig universitetspoäng och kan få dessa dokumenterade i universitetets centrala studieresultatregister (Ladok). Det finns inga krav på att deltagaren ska delta i examinationerna utan det är upp till uppdragsgivaren att bestämma.
Mer information

Vårt utbud av utbildningar och kurser>>