För att stärka relationerna med beslutsfattare inom näringsliv och universitet i Kina medverkar Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet under världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Institutionen för data- och systemvetenskap deltar på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Ett av målen är att stärka institutionens utbildningssamarbeten med universitet i Shanghais närhet. Ett annat mål är att skapa kontakter med näringslivet, för att svenska studenter ska ges möjlighet att genomföra examensarbeten i Kina.  

Den 10–12 juni kommer DSV att presentera sin utbildning och forskning under särskilda Stockholmsdagar i den svenska paviljongens VIP-avdelning. Där genomförs seminarier och nätverksträffar för specialinbjudna samt pressaktiviteter.

– Internationalisering blir allt viktigare i det globaliserade samhället och vi, liksom alla andra, ser naturligtvis Kina som en viktig part. Kinesiska studenter och forskare håller hög kvalitet och det här är ett lysande tillfälle att möta nuvarande och kommande samarbetspartners i ett större sammanhang, säger Harko Verhagen, ansvarig för internationella relationer vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Satsningen sker tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Kista Science City, KTH och Uppsala kommun samt utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Projektledare är Stockholm Business Region.

Expo 2010 pågår mellan den 1 maj–31 oktober 2010. Cirka 200 länder kommer att delta och arrangörerna uppskattar besökarantalet till 70 miljoner, varav 95 procent kineser. Temat för Expo 2010 är Better City, Better Life, vilket ligger till grund för det svenska temat "Sweden Spirit of Innovation" med ledorden "Innovation", "Hållbarhet" och "Kommunikation".

 

För ytterligare information kontakta:

Harko Verhagen, ansvarig för internationella relationer, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, e-post: verhagen@dsv.su.se, tfn: 08-16 16 94