Söktrycket till data- och systemvetenskapliga utbildningar vid Stockholms universitet har ökat med 33% jämfört med förra året. Av landets IT-utbildningar hamnar universitetets program på första, andra och fjärde plats i popularitet om man ser till antalet sökande som valt utbildningarna i första hand. Det visar den antagningsstatistik som Verket för högskoleservice, VHS, tagit fram.
Redan förra året märktes ett ökat intresse för att studera IT, även om söktrycket inte kom närheten av den anstormning som rådde under IT-branschens glansdagar i slutet av 90-talet. Trots samhällets behov av specialistkompetens inom många delar av IT-sektorn har återhämtningen gått trögt. Men nu verkar det alltså definitivt ha vänt.
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ger i höst sex olika kandidatprogram. Flera program är kombinationsutbildningar där IT studeras tillsammans med ämnen som ekonomi och marknadskommunikation.
– Vi anpassar våra utbildningar efter efterfrågan hos studenter och den tänka efterfrågan på arbetsmarknaden. Ur samhällets synvinkel är det förstås oerhört viktigt, säger DSV:s prefekt, professor Love Ekenberg.
Flest sökande har kandidatprogrammet i datorspelsutveckling följt av programmen i data- och systemvetenskap på andra plats samt programmet i marknadskommunikation och IT på fjärde plats. 
– Datorspelsbranschen är viktig för Sverige, där vi ligger långt fram när det gäller utveckling och design av spel. Att fler vill arbeta med att utveckla datorspel speglar säkert också en samhällstrend där en ung, datorspelande generation nu vuxit upp, säger Stefan Möller, utbildningsledare på DSV.

I hela landet sökte 12% fler till högskolan jämfört med hösten 2008. Motsvarande siffra för Stockholms universitet är 11%.

Nyhetsarkiv>>