Global Delivery Model (global leveransmodell) är en ny masterinriktning för att möta näringslivets krav på utveckling av kompetens för globala IT-projekt . Utbildningen som startar under hösten 2010, är ett unikt samarbete mellan  Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) , branschorganisationen IT- & Telekomföretagen, IBM, Tieto, Logica och Accenture.

Det finns en tydlig trend att såväl privat som offentlig sektor i allt större omfattning lägger ut underhåll och utveckling av mjukvara på externa IT-leverantörer. Dessa delar i sin tur ofta upp uppdragen efter olika "sourcingmodeller" för globala leveranser mellan sina dotterbolag eller samarbetspartners i olika världsdelar och kulturer.

Av International Data Corporations rapport "Enterprise Investment Reality Check 2009: Offshoring No Longer a Dirty World in Europe –Doors Open for 'Land and Expand' Strategy" framgår att endast 10 procent av företagen i Europa hade verksamhet offshore år 2008. År 2009 var siffran 27 procent, och bland resterande företag överväger 37 procent att lägga verksamhet "offshore".

Att arbeta i olika kulturer och världsdelar ställer andra krav på medarbetarna än vad som tidigare har förknippats med traditionell IT-utbildning. Det kräver kompetens på avancerad nivå med förståelse för de möjligheter och den komplexitet som följer av globaliserade affärs- och leveransprocesser. En kompetens som företagen idag upplever saknas, och som allt oftare efterfrågas från många håll och krävs i alla möjliga företag. Det innebär också att arbetsmarknaden för dem med denna specialistkompetens ser mycket bra ut.

För att möta detta förändrade kompetensbehov och skapa specialister som kan driva globala IT-projekt startar DSV, i samarbete med branschorganisationen IT- & Telekomföretagen, IBM, Tieto, Logica och Accenture, en helt ny tvåårig masterinriktning – Global Delivery Model. Det unika med just den här utbildningen, jämfört med existerande masterutbildningar, är den starka kopplingen till företag,  den praktiska förståelsen och fördjupningen inom IT.

Utbildningen ges på engelska och studenterna kommer att ställas inför praktiska möjligheter och utmaningar med globala leveranser. En röd tråd är olika sourcingmodeller som offshore, "nearshore" och "onshore". I kurserna ställer företagen upp med lärare och exempel, "business case", för att ge praktisk förståelse. Målet är att ge insikt i hela processen, från kunskap om affärsmodeller och kontraktsförhandling, till krav på styrning och ledning samt regulativa krav i olika kulturer.

Antagningen sker via DSV:s masterprogram i data- och systemvetenskap, där Global Delivery Model sedan läses som en inriktning. Följande områden ingår i utbildningen:

  • Business cases for GDM
  • Productivity and Benchmark
  • Sourcing Management Framework for GDM Operations
  • Knowledge and Process Transition Management
  • Operations Assessment
  • Governance
  • Risk and Security Assessment
  • Compilance
  • Cultural aspects

Läs mer>>