Vad kan vi lära oss av den nordiska IT-historien? På vilket sätt kan kunskapen vara värdefull för nästa generation? Dessa frågor diskuterar forskare från hela Norden på konferensen Working Conference on History of Nordic Computing (HiNC3). Konferensen arrangeras av Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet den 18-20 oktober. 

I centrum för konferensen står datorns nordiska historia med början från 1970, och fram till början av internets och de globala nätverkens tidsålder i mitten av 1990-talet. Programmet innehåller cirka femtio bidrag från forskare och experter från samtliga nordiska länder.

Syftet med konferensen är att återupptäcka och utvinna de erfarenheter om datoranvändande som har skapats genom historien. Denna kunskap kan bidra till bättre beslut och skapa större förståelse kring hur datorutvecklingen i Norden kommer att se ut i framtiden.

Två huvudteman

Konferensens första huvudtema belyser hur IT-användningen har sett ut och förändrats över tid inom såväl privata och offentliga organisationer som när det gäller personlig användning. Det andra temat lyfter fram hur förutsättningarna för utveckling och användning av IT-system har påverkats av tekniska framsteg inom områden, till exempel interaktion mellan användare.

Konferensen arrangeras med stöd från Stiftelsen Riksbanken Jubileumsfond, Datorföreningen, Vetenskapsrådet, Silicon Vikings och DataSaabs vänner.

HiNC är en del av IFIP – International Federation for Information Processing.
Läs mer om HiNC3
 

Ytterligare information
Benkt Wangler, professor emeritus i informationssystem, Högskolan i Skövde
Tel: 070-491 45 00
E-post: hinc3pc@dsv.su.se.