Närmare två miljoner människor i Sverige har halkat efter i den digitala utvecklingen. Krafttag behövs för att sprida grundläggande datorkunskaper till de mest utsatta grupperna. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, bidrar med kunskap och erfarenhet i projektet IT-ikapp, som drivs av Kista folkhögskola.

Sedan starten våren 2009 har kurser redan hållits för hundratals personer. Nästa steg i projektet är en handbok som ges ut på olika språk och officiellt släpps den 10 april på Medborgarexpo 2010 i Kista. Handboken är ett utbildningsmaterial, som bygger på erfarenheterna från de första kurserna för dator- och internetovana som anordnades på Kista folkhögskola med stöd av Institutionen för data- och systemvetenskap och .SE. Bokens syfte är att ge inspiration och fungera som handledningsmaterial för kurser och studiecirklar.

Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är en av talarna under lördagens release:
– En ökad digital kunskap hos stockholmarna är mycket viktig för delaktigheten i samhället. Stockholms stad har som utgångspunkt att det ska vara enkelt att vara stockholmare; både att komma i kontakt med stadens förvaltningar och att erhålla stöd och service när man behöver. Staden satsar på ökad service via telefon och internet och det är ytterligare en anledning till att vi ser oerhört positivt på det arbete som bedrivs av Kista Folkhögskola , .SE och Institutionen för data- och systemvetenskap.

Nästa steg i projektet IT-ikapp är att upprätta hjälpcenter runtom i landet. Pilotförsök inleds på Biblioteket i Kista. Målet är också att rekrytera fler folkhögskolor för att sprida projektet geografiskt och ge så många som möjligt möjlighet att ta del av den digitala utvecklingen.

 

För ytterligare information kontakta:
Stefan Möller, studierektor, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, e-post: sm@dsv.su.se, tfn: 08-16 16 57