Kista Teater har i samarbete med Mobile Life Centre (Institutionen för data och systemvetenskap, Stockholms universitet) utvecklat I´m Your Body – ett verktyg, en lek och ett spel för mobiltelefoner.

Spelet utgår från idén om staden som en gemensam kropp och fungerar som en ”opensource- institution” för gestaltande och interaktion i det offentliga rummet. I´m Your Body skapar ett virtuellt och fysiskt nät av berättelser, kommentarer och interventioner knutna till fysiska platser och skulpturer. Vem som helst kan spela var som helst. Vad som helst kan ingå.


Genom mobiltelefonen kan deltagarna reagera, publicera och interagera med berättelsen och den fysiska platsen.

Externa länkar

Kista teater>>

Mobile life>>