2004-04-09

Sök en IT-utbildning nu - en uppmaning från branschen. CS skriver om ökad efterfrågan på IT-arbetskraft inom några år.
Läs mer här.


2004-03-30

DSV uppfattas som en högklassig utbildningsinstitution.


2004-03-25

Ny kurs för alla datoranvändare!

Översiktskurs i data- och systemvetenskap 10 poäng.
Information och anmälningsblankett finns här.


2004-03-17

Välkommen till Öppet Hus på IT-universitetet den 17 mars!
Läs mer här.


2004-03-03

Glöm inte att besöka Systemvetardagen!
Den 3 mars kommer företagen hit till Forum för att möta och knyta kontakter med DSV-studenterna.
Läs mer här.


2004-03-02

Ny inriktning i programvaruteknik (DSV-linjen) startar vt04


2004-02-09

Har du 40 poäng Informatik/Data- och systemvetenskap kan du söka till våra påbyggnads- och fördjupningskurser.
Läs mer här.