2011-12-22

Nytt Sidaprojekt ska stärka utbildningssystem genom IT

DSV och LifeAcademy i Karlstad har erhållit medel från Sida för ett program som ska minska fattigdom och bidra till hållbar utveckling genom en ökad integrering av IT i utbildningssystemen. Det handlar om ett program som riktar sig till beslutsfattare ge kunskap om IT som ett instrument för att skapa förbättringar inom administration, ledarskap och pedagogisk utveckling. Docent Henrik Hansson koordinerar DSVs del i projeketet.


2011-12-21

Jullov = Konstlov(e)

Under jullovet arrangerar Centrum för gestaltning/Institutionen för data- och system-vetenskap vid Stockholms universitet och Kista Teater Konstlov(e) med aktiviteter riktade till barn och unga.

Den här gången kommer det finnas möjlighet att tillsammans med studenter vid DSV skapa egna digitala spel, göra en ljudberättelse med konstnären Liv Strand eller pröva på att skapa film med konstnären Mistre Tesfaye. Det blir också filmvisning.


2011-12-20

Alumn bakom bästa affärsidé

Visual Regio har utsetts till ”Bästa affärsidé 2011” av SU Innovation. Företaget drivs av Patrik Grönlund och Erik Fürst. Patrik har studerat IT-management vid DSV.


2011-12-08

Sugen på bra lön efter studierna? Välj data- och systemvetenskap!

Data- och systemvetenskaplig inriktning på utbildningen vid STockholms universitet ger lön för mödan. Nyutexaminerade kan räkna med en medellön på 31 400 kronor i månaden inom ett år efter examen.


2011-12-06

Brist på nyutexaminerade med systemvetarutbildning inom samhällsvetenskap

Inom det samhällsvetenskapliga området är det brist på nyutexaminerade arbetssökande med programmerar- och systemvetarutbildning.

För övriga utbildningar inom området är det god tillgång på nyutexaminerade arbetssökande. Enligt arbetsgivarna är det störst brist på yrkeserfarna sökande med programmerar- och systemvetarutbildning samt sökande med ekonomutbildning. De närmaste åren bedöms också antalet anställda öka inom dessa två utbildnigsgrupper, skriver SCB.


2011-12-06

Fristående kurs: Cross-media och entreprenörskap. Förlängd ansökan - sök senast 13/12

Kursen vänder sig till dig som arbetar med olika former av konstnärlig och kulturell verksamhet, och kanske med applikationsprogram, animation, dataspeldesign eller inom liknande områden. Kursen riktar sig till dig som vill få hjälp med att vidareutveckla och realisera en idé som kan inkludera nya digitala lösningar.


2011-12-02

Prisutdelning för bästa uppsats i kursen Systemteori och säkerhet

Varmt välkommen till SAISec-eventet den 7 december. De tre bästa uppsatserna som skrivits i kursen Systemteori och säkerhet ska koras. Studenterna som skrivit de bästa uppsatserna håller en kort presentation och tilldelas sedan priser. Varmt välkommen!
Tid: 7 december, kl: 17:00
Plats: Sal B, Forum, Isafjordsgatan 39, Kista

Skicka in din anmälan senast den 5 december till info@saisec.se


2011-11-29

Första spadtaget för NOD - Kvarteret där framtiden skapas

Den 29 november togs de första ”spadtagen” för kvarteret NOD i Kista. Det handlar om en helt ny typ av mötesplats för lärande, forskning, näringsliv och kultur med fokus på innovation och kreativitet. Vid spadarna var  Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, rektorn för Stockholms universitet Kåre Bremer, Atrium Ljungbergs VD Ingalill Berglund samt Anette Scheibe Lorentzi, VD för Kista Science City. Med tanke på vädret togs spadtagen inomhus där jorden lades runt Gingko-trädet som kommer att finns på innergården i kvarteret.


2011-11-23

Sökes: 100 nya spelutvecklare

Massive Entertainment behöver mer än hundra spelutvecklare till, för att producera de spel man gör åt ägaren Ubisoft. Massive Entertainment har vuxit från 115 till 215 anställda på tre år. Men än är expansionen inte klar. 350 spelutvecklare behövs för att klara utvecklingen av de projekt man just nu håller på med.


2011-11-22

Framtidsyrken: Datavetare i topp

Det råder brist på datavetare, enligt SACO:s rapport Framtidsutsikter 2011. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Till skillnad från många grupper inom IT-området har datavetaren djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav.


2011-11-22

Insyn och inflytande i demokratiska beslutsprocesser

DSV har fått ett anslag på drygt 4,5 Mkr från Formas för ett projekt som syftar till att ge mer demokratiska samhälleliga beslutsprocesser med hjälp av datorstöd - det som brukar kallas e-demokrati. Det handlar om hur medbogare får mer insyn och mer inflytande i beslutsfattande. Forskarna hoppas kunna skapa verktyg för ett brett och informerat medborgarinflytande.

I projektet Multimodal kommunikation för delaktighet i planprocesser och beslutsanalys: Verktyg och processmodeller ingår professor Mats Danielson (projektledare), professor Love Ekenberg och Aron Larsson, fil.dr. Både gruppen och projektidéen fick högsta möjliga betyg vid utvärderingen.


2011-11-21

Fristående kurs: Cross-media och entreprenörskap. Ansök senast 30/11

Kursen vänder sig till dig som arbetar med olika former av konstnärlig och kulturell verksamhet, och kanske med applikationsprogram, animation, dataspeldesign eller inom liknande områden. Kursen riktar sig till dig som vill få hjälp med att vidareutveckla och realisera en idé som kan inkludera nya digitala lösningar.

Cross-media ingår i ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet (DSV), Kista Science Center samt Centrum för gestaltning i Husby/Kista (CFG). Undervisningen är förlagd till Kista och Husby.


2011-11-17

Ny gästprofessor: Anders G. Nilsson

Cirkeln är sluten för Anders G. Nilsson. Nu är han tillbaka som gästprofessor på DSV där han en gång var student och medarbetare. Hans viktigaste uppdrag blir att förstärka forskningen inom ICT4D (ICT för utveckling), men han kommer också att samverka i forskning och utbildning när det gäller affärssystem och verksamhetsmodellering.


2011-11-14

Microsoftdag på DSV 16/11

Välkommen till en dag med spännande föreläsningar givna av Microsoft. Under dagen finns även chans att prova nya Windows Phone7, Kinect och andra produkter. Förmiddagen börjar med föreläsning i hur man utvecklar på WP7, följt av en lunchföreläsning i att utveckla spel med XNA. På eftermiddagen erbjuds föreläsningar inom utveckling för Kinect, HTML5 och CSS3. Det finns även möjlighet att få hjälp med egna utvecklingsprojekt i workshopform på eftermiddagen. Samtliga föreläsningar är öppna för alla men för lunchföreläsningen krävs en anmälan via följande länk:


2011-11-11

Kia Höök är vinnare av STIMDIs stora pris 2011

STIMDI, Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion, har beslutat tilldela 2011 års stora pris till Kia Höök med följande motivering:
Kia Höök för att hon förenar en mycket framstående akademisk karriär i människa-datorinteraktion med att utveckla och sprida kunskap och insikt om interaktionens betydelse, inte minst i mobila tillämpningar, bl.a. genom kompetenscentret Mobile Life.


2011-11-09

”Att seriöst syssla med det oseriösa”

Så beskriver Oskar Juhlin sin forskning. Oskar Juhlin är nybliven professor i data- och systemvetenskap vid DSV med inriktning mot design av nya mobila medier. Han bedriver sin forskning inom Mobile Life Centre, där han för närvarande är föreståndare. Han älskar att forska och  att kombinera sitt teknikintresse med ett samhällsperspektiv med ett särskilt fokus på konsumenters behov av förströelse.


2011-11-08

DSVs monstergenerator på Gamex

Skapade du ett eget monster i vår monter på Gamex? Här kan du testa igen att spela mot det och andras monster i ett enkelt spel.


2011-11-07

DSV på Mobile Future 2011

DSV ställer ut på mässan Mobile Innovation Valley under Mobile Future.


2011-11-03

Kia Höök får 2,4 Mkr från Vetenskapsrådet

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik har totalt 13 miljarder kronor delats ut till 347 projekt. Ett av dessa går till professor Kristina Höök som får 2,4 miljoner kronor under tre år för sitt projekt Designing for experience: body, emotion, sociality and empathy. Det handlar om forskning kring känslor och interaktion mellan människa och maskin som är en viktig del inom det nya området Internet of Things. I slutet av oktober fick hon 10 Mkr för projektet från SSF.


2011-10-31

Projekt för detektion av läkemedelseffekter under ledning av Henrik Boström får 19 Mkr från Stiftelsen för strategisk forskning

Projektet Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter är ett av fyra beviljade projekt, av totalt 45 inskickade ansökningar, som får anslag inom SSFs forskningssatsning på informations¬intensiva system. Projektet har beviljats 19 miljoner kronor under fem år med professor Henrik Boström vid DSV, Stockholms universitet, som projektledare.


2011-10-30

Exploring the possibilities for cooperation with NTUU KPI university in Ukraine

Professor Oliver Popov visited Ukraine in September. As part of his visit he was invited to a meeting to discuss potential future cooperation between DSV and National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnic Institute, KPI). 


2011-10-25

SSF "Successful Research Leaders": 10 miljoner till Kristina Höök
Professor Kristina Höök har fått 10 milj kr i anslag från Stiftelsen för Strategisk forskning som en fortsättning på hennes tidigare anslag inom programmet Framgångsrika forskningsledare. Kristina Höök får anslaget för sin forskning kring känslor och interaktion mellan människa och maskin som är en viktig del inom det nya området Internet of Things.


2011-10-24

Richard Stallman talar om fri programvara

Den 8 november står DSV och Stockholms universitet som värd för FOSS Stockholm och deras gästföreläsare Richard M Stallman som kommer att tala om fri programvara. Richard Stallman var först med att argumentera för fri programvara ur en moralisk synvinkel och är upphovsman till GNU-projektet och grundare av Free Software Foundation.


2011-10-20

DSV ställer ut på Gamex 3-6/11

Välkommen och hälsa på DSV på Gamex! Här kan du skapa dina egna fiender i en monstergenerator och lägga in dem i ett spel och spela med dem. Du kan också testa spel som våra studenter själva har skapat. Vill du veta mer om våra utbildningar kommer vi att ha studenter på plats som kan berätta mer om dem och hur det är att studera på DSV.


2011-10-17

Höstlov i Kista. Dataspel- och filmproduktion för barn och unga

Dyk ner i filmskapandets värld eller gör ditt eget dataspel! Under lovet arrangerar Centrum för gestaltning och Kista Teater Konstlov(e) med aktiviteter riktade till barn och unga i Kista och Rinkeby.


2009-09-20

”Det här är ett spännande case som skulle ha kunnat hända ”

Så säger Åsa Schwarz, författare, IT-säkerhetskonsult, säkerhetskrönikör i Computer Sweden och DSV-alumn med anledning av hackerfallet i sin senaste roman. Den 16 september kom hon tillbaka till sitt gamla campus för att föreläsa för nyfikna förstaårsstudenter. Hon berättade säkerhetsfrågorna i boken och hur sårbart vårt samhälle är om vårt kraftnät angrips.


2011-09-16

Stockholms universitet rankas bland världens främsta

I årets QS World University Ranking hamnar Stockholms universitet på plats 178 och är därmed nummer tre av de svenska universiteten. Vi återfinns även bland världens främsta när det gäller ämnen, data- och systemvetenskap hamnar i intervallet 151-200.


2011-09-15

Delegation from Botswana visited DSV and Spider

On September 8, DSV and Spider welcomed Hon. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Phandu Skelemani and H.E. Ambassador Bernadette Rathedi from Botswana as well as representatives of the Swedish Trade Council. The aim of the study visit was to bring the delegation up to date on DSV’s work in e-learning, student entrepreneurship, and Spider’s work in ICT4D, especially e-governance.

Read more


2011-09-15

Samla poäng genom att fånga fallande mynt, men akta dig för spöken!

Välkommen att hälsa på DSV under Stockholms universitets Forskardagar i Frescati. Här kan ni testa det rörelsestyrda datorspelet Spökhuset. Spelet är en demo utvecklad av studenter, och ett exempel på vad man på kort tid kan skapa på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Aktiviteten är öppen kl 9-16 både onsdag 5 och torsdag 6 oktober. Ni hittar oss utanför bibliotekets entré, hus D.


2011-08-31

DSV och Microsoft sluter samarbetsavtal

DSV och Microsoft sluter ett strategiskt samarbetsavtal. Samarbetet omfattar insatser gentemot studenter, forskare samt fakultetspersonal och syftar till att stärka två prioriterade områden inom DSV, satsningarna på samverkan och innovation. Den 31 augusti träffades parterna för att bekräfta samarbetet.


2011-08-24

Uno Fors – ny ställföreträdande prefekt

Professor Uno Fors är nyutnämnd ställföreträdande prefekt tillika ansvarig för forskningskoordination på DSV. Han kom till DSV för ett år sedan för att forska kring datorsimulerade lärmiljöer för både examination och lärande. I sin nya roll som stf. prefekt vill han framförallt satsa på forskningsinformation och forskningssamverkan inom DSV.


2011-08-22

Det lönar sig att studera Data- och systemvetenskap vid DSV

Det visar sig när Svenskt näringsliv har undersökt lönen efter examen hos nyutexaminerade studenter inom juridik och samhällsvetenskap. Med en medellön på 31 400 sek ligger DSV:s studenter i topp i undersökningen. Enbart nyutexaminerade inom företagsekonomi vid Handelshögskolan har en högre lön. Och det marginellt.
I rapporten från 2011 har Svenskt näringsliv undersökt nuvarande medellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.


2011-08-22

Framtidens mobiler förmedlar känslor

Professor Kristina Höök berättar om sin forskning i en intervju på Tele2:s företagsblogg Better business.


2011-08-20

Att kommunicera med människor som inte vill lyssna

Professor Harald Kjellin föreläser.


2011-08-16

Mobila drömmar - framtidens teknik snart i din hand.

Petra Sundström föreläser på DataForum den 20 september.


2011-08-16

David Billard - new visiting professor in digital forensics

One of Europe’s leading experts in digital forensics - David Billard - will join the CSI lab at DSV as visiting professor. At CSI Lab he will be instrumental in setting up both research and educational activities within the area of digital forensics. He has a solid background in digital forensics since his PhD degree in computer science from University of Montpellier II 1995. He was also a founding member of LERTI (Laboratoire d’Expertise et de Recherche en Traces Numériques) in France, and is Professor at the University of Applied Sciences of Geneva since 2008.


2011-06-23

IBM Faculty Awards till DSV:

”Jag är glad och överväldigad!” säger en påtagligt stolt Christer Magnusson när han berättar att DSV är en av mottagarna av IBM Faculty Awards 2011. I samarbete med Gustaf Juell-Skielse och Andreas Nilsson står han bakom ansökan som kommer att kunna ge medborgarna bättre samhällsservice.

Varje år delar IBM ut s k Faculty Awards till forskare vid institutioner världen över. Av 240 ansökningar blev 84 godkända för en Faculty Award - sammanlagt utnämndes 74 institutioner i 33 länder. DSV,  närmare bestämt centret för Service Science & Innovation (SSI) och Christer Magnusson, har fått sin ansökan tilldelad med en Faculty Award.


2011-06-20

Future Learn – ett utvecklingsprojekt om IKT i utbildningen

Nu startar Future Learn, ett tvåårigt universitetsövergripande projekt för att öka och förbättra IKT-stödd undervisning inom Stockholms universitet. Projektets mål är att höja kvalitet och omfattning av IKT-baserat lärande inom universitetets utbildningar, att särskilt stödja de nya lärarutbildningarna, att utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination inom universitetet samt att öka användning av simulering och visualisering inom universitetets utbildningar. Det ska ske genom information om nya metoder, workshops för att se och lära, men framför allt genom att lärare vid universitetets alla institutioner erbjuds söka medel för egna projekt. Fem miljoner kr finns till förfogande för projekt och den första utlysningen av projektmedel sker i samband med ett kick-off event i september 2011.


2011-06-17

”Jag har fått ett drömuppdrag!”

Så säger Bo Sundgren när har berättar om uppdraget att vara expert i regeringens nytillsatta utredning om Sveriges offentliga statistik. Sedan 2009 är han tillbaka som gästprofessor på DSV - där han disputerade 1973 som en av de första vid DSV.


2011-06-14

Kan datorn svara på ditt e-brev?

Det kan bli verklighet i framtiden när man med hjälp av språk-teknologi skapa autogenererade svar på e-post. I projektet IMAIL har forskarna under ledninga v Hercules Dalianis utvecklat ett system för Försäkringskassan där en stor del av de över 400 000 inkommande e-postmeddelanden kan automatbesvaras.


2011-06-13

Guest lecture: Forensic Science and Information Systems

Dr Colin Armstrong, from Curtin University, Perth, Western Australia

Dr Colin Armstrong's research in forensic science at the University of Western Australia encompasses the design and evaluation of a meta model for organizing and managing forensic evidence processes. From the statement “Evidence is the basis for our decision making” meaning that evidences have to be seen in relation to the law, the forensic science is in main focus; forensic scientists use scientific processes ultimately to produce data eventually to become evidence.

Time: June 16 at 16.00
Place: Lecture hall C, Forum, Isafjordsgatan 39

The seminar is open for students, researchers, practitioners and staff.


2011-06-13

New thesis: Making insecure information security system more secure.

Jeffy Mwakalinga presents his thesis at KTH June 15.


2011-06-10

Stipendium för att plugga i Trinidad

Masterstudenten Suliman Ouchen har fått ett stipendium för att studera på the University of the West Indies i St. Augustine i Trinidad höstterminen 2011.

Suliman Ouchen har en kandidatexamen i data- och systemvetenskap vid DSV. Har är nu masterstudent på DSV. Han valde Trinidad för att alternativet San Diego, USA skulle ha blivit dyrare.


2011-06-07

Hercules Dalianis ny professor

Hercules Dalianis har utsetts till professor i data- och systemvetenskap från den 1 juni. Hercules Dalianis forskar inom området IT och hälsa.


2011-05-31

DSV ledande på vetenskaplig publikation

För andra året i rad har DSV en ledande position när det gäller den vetenskapliga publiceringsnivå inom Stockholms universitet. Det är resultatet av bibliometriska studier av institutionerna vid Stockholms universitet.


2011-05-3o

Gästprofessor Bo Sundgren expert i statlig utredning

Gästprofessor Bo Sundgren är en av tio experter i den statliga utredningen som ska se över det svenska statistiksystemet.  Bo Sundgren är gästprofessor på DSV sedan 2009. Hans område är informationshantering och han har en lång karriär både inom akademin och SCB.


2011-05-26

Gästföreläsning: Mikael Kalms från DICE föreläser om att skriva robust kod

Senior programmerare Mikael Kalms från DICE besöker DSV för att hålla en gästföreläsning om "Att skriva robust kod". Alla DSV:s studenter är välkomna!

Tid: torsdag 26 maj, kl. 18:00

Plats: Sal A, DSV, Forum-huset, Kista


2011-05-26

"Vi vill skapa framtidens akademiska miljö!"

Så säger Love Ekenberg, prefekt DSV. Framtidens akademiska miljö kommer att finnas i Kista om några år. Istället för ett traditionellt slutet campus kommer det att vara en miljö som öppnar sig mot samhället. Det handlar om en unik modern akademisk miljö som finns mitt i ett aktivt näringsliv, kulturliv och samhällsliv med naturliga mötesplatser också för boende och besökare. Detta blir möjligt genom ett avtal mellan Stockholms universitet och Atrium Ljungberg AB som innebär att man gemensamt och långsiktigt kan utveckla en attraktiv miljö för akademi och lärande.


 2011-05-20

ITK-studenter ställde ut i Gallerian

Andraårsstudenterna på ITK ställde traditionsenligt ut i Gallerian på Hamngatan i Stockholm. Mellan den 14–19 maj visades det fiktiva företaget Waggler upp, vars affärsidé är skräddarsydd marknadsföring. Waggler erbjöd kunder rabatter hos de företag och affärer som kunderna intresserade sig för. Det gjordes genom att samla in data om hur kunderna rör sig via GPS. Syftet var att undersöka hur människor ställde sig till den här formen av övervakning och att även lämna ut uppgifterna till olika företag.


2001-05-16

Öppet seminarium: Artificiell Intelligens och Organisation och hantering av informationssäkerhet

19 maj kl 15:00-19:30
Sal A, Isafjordsgatan 39, Kista
Du inbjuds härmed till en spännande eftermiddag med diskussion, debatt
och dialog om bruk och missbruk av artificiell intelligens inom säkerhet i IToch
informationssystem. Automatisering (till exempel AI) kan både användas
för att försvara och för att attackera informationssystem och sociala
nätverk. Det är det som är i fokus på eftermiddagens seminarium.


2011-05-15

New thesis: Resource Lenient Approaches to Cross Language Information Retrieval using Amharic

In order to have global information sharing, it is important to enable access to information using as many languages as possible. For many languages there are no resources available to search for information written in a different language. Atelach Argaw’s work on her native Amharic can serve as a model for languages with a similar standing.


2011-05-02

Digital Art Center firar 1 år

Digital Art Center, DAC etablerades i maj 2010 med målet att bli ett fullskaligt upplevelsecenter för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. Tanken är att DAC ska synliggöra den forskning och innovation inom teknik, media, konst som skapas i och kring Kista och skapa kontaktytor mellan teknikföretagen och den kreativa industrin. Nu firas ettårsdagen med en spännande fest den 5 maj.


2011-04-28

Anslag för internationellt forskningsutbyte inom hälsoinformatik

Sumithra Velupillai har fått sammanlagt 220.000 kronor för att stärka sitt internationella forskningssamarbete med University of California San Diego. Pengar kommer ur Stockholms universitets särskilda fond för att stärka det internationella samarbetet.


2011-04-26

DSV-alumnen Karin Ekeblom - "Från Kista till Bombay"

På bara några år har Karin Ekeblom gått från ett liv som IT-student till att vara en berest säkerhetskonsult. Hon lever med en fot i Stockholm och en i London - och längtar redan efter nästa destination.


2011-04-20

DSV nominerat till en IBM Faculty Award

Varje år delar IBM ut s k Faculty Awards till forskare vid institutioner världen över. I år ärDSV genom Christer Magnusson nominerat av IBM Sverige. Christer Magnusson finns vid det nystartade centret SSI (Service Services and Innovation) som ska vara en arena för samverkan mellan offentliga organisationer, tjänsteleverantörer, forskare och studenter. IBM ingår också i centrets styrgrupp.

- På DSV fanns det planer på en fräschare och modernare utbildning med ett tydligt globalt perspektiv, förklarar Jolanda van Rooijen University Relations på IBM Sweden. Det handlade inte bara om teknik utan också om ekonomi, juridik, försäljning och marknadsföring.


2011-04-15

Ny konstnärlig satsning

Centrum för gestaltning är en spännande ny arena där Stockholms universitet och de konstnärliga högskolorna i Stockholm samverkar med Kista Teater. Det här ska bli en plattform för konstnärliga uttryck och teknisk innovation för att möjliggöra nya former för delaktighet. Målet är att lyfta ut forskningen och kulturen ur salongerna och låta konst, ny teknik och forskning att ta en aktiv roll i utvecklingen kring Järva. 

1 januari 2011 etablerades formellt Centrum för gestaltning. Centrat är ett samarbete mellan DSV och Kista teater samt högskolorna Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola.


2011-04-14

Sverige regerar den digitala ekonomin

För andra året i rad toppar Sverige listan över världens mest konkurrenskraftiga länder i den digitala ekonomin, visar en rapport från World Economic Forum. Sedan tio år listar World Economic Forum vilka länder som är världens mest konkurrenskraftiga, när det gäller IT-frågor och hur bra länderna är på att använda IT i olika sammanhang för att få fart på ekonomin i landet. 138 länder är med i granskningen som täcker 98 procent av världens BNP.


2011-04-12

Lyckad kurs inom Global Resourcing

Centrum för Service Science and Innovation har utvecklat en kurs inom Global Resourcing tillsammans med IBM. Kursen har varit mycket uppskattad av studenterna på masterinriktningen Global Delivery Model och gett en utmärkt inblick hur ett av de största och mest framgångsrika företagen inom global outsourcing arbetar.


2011-04-08

I media: Snabbare handläggning i socialtjänsten i Järfälla


2011-04-07

Nyfiken på vad vi gör vid DSV, Centrum för gestaltning och Digital Art Center?

Vill du veta mer om vad vi gör vid DSV, Centrum för gestaltning och Digital Art Center ska du hälsa på oss på Medborgarexpo, Kistamässan, den 16 april mellan kl. 11:00-21:00!

Bland annat kommer DSV att visa upp ett rörelsestyrt spel skapat av Joakim Askenbäck, Staffan Åhlvik och Aware Mustafa Taher vid DSV.  Centrum för gestaltning visar sin interaktiva musikmotor "soundcontroller" och ett interaktivt ljuddrama, som besökaren själv spelar upp genom att klicka sig runt på en karta. Välkommen!


2011-04-06

Kommersialiseringsbidrag till professor Kristina Höök

Affective Health är en livsstilrelaterad mobiltjänst utvecklad av professor Kristina Höök vid DSV. Tjänsten har nu fått en halv miljon i kommersialiseringsbidrag från SSFs och Vinnovas pilotprogram Verifiering av forskningsresultat. Tjänsten ska kunna få människor att bättre hantera stress.


2011-04-04

Promising collaboration in Business IT Alignment

The IT Management group at DSV is starting a promising research collaboration with Professor Jerry Luftman - a well known authority in business-IT alignment and in IT management area in general.  Associate Professor Lazar Rusu is convinced that this collaboration will develop research in the IT management area at DSV. 


2011-04-01

En gymnasieutbildning för dig som gillar datorspel!

Nu kan du söka till Digitala rummet, ett samhällsvetenskapligt gymnasieprogram med inriktning mot medier, information och kommunikation. På programmet ersätts traditionella läroböcker med digitala miljöer som olika virtuella rum, datorspel, communities och nya sätt att samarbeta över Internet. Utbildningen startar hösten 2011 i Husby och vänder sig till dig som valt bort den traditionella skolan och samtidigt har ett starkt intresse för datorspel. Ansök nu!


2011-04-01

Bli animatör. Ansök till Kreativ3D senast 15 maj!

På den ettåriga utbildningen är du med om att skapa en syntes av 3D-gestaltning, svensk animerad film och berättande. Under utbildningen får du djupgående kunskaper om 3D-animation, lär dig tekniker för 3D-grafik och berättande. Allt som behövs för att göra riktigt bra 3D-animerad film. Utbildningen ges vid DSV och i samarbete med Diagonalakademin. Sök senast 15 maj!


2011-04-01

Sveriges bästa IT-säkerhetsexperter kommer från DSV

Computer Sweden har utsett Sveriges 75 bästa IT-säkerhetsexperter. Docent Stewart Kowalski, professor Louise Yngström och Christer Magnusson vid DSV är på listan, liksom sju av våra alumner; Anne-Marie Eklund Löwinder, Åsa Schwartz, Martin Bergling, Vesa Virta, Alexander Szyber, Magnus Bergström och Niklas Molin.


2011-03-31

DSV, Digital Art Center och Centrum för gestaltning på Medborgarexpo 16/4

Den 16 april är det dags för Medborgarexpo 2011. Dagen kommer att innehålla en interaktiv mässa, spännande föreläsningar, äventyrspark för barn, en stor bazaar och mat från hela världen. DSV är på plats tillsammans med  våra centra Digital Art Center (DAC) och Centrum för gestaltning för att bland annat visa upp ett rörelsestyrt spel skapat av Joakim Askenbäck, Staffan Åhlvik och Aware Mustafa Taher vid DSV. Välkomna!
Plats: Kista Mässan
Tid: lördag 16 april, kl. 11:00-21:00


 2011-03-31

Nytt center med fokus på samhällstjänster

Service Science and Innovation Centre (SSI) bildades 2010 inom DSV. En viktig tanke är att centret skapa en arena för samverkan mellan offentliga organisationer, tjänsteleverantörer, forskare och studenter inom området tjänstesystem. På sikt ska verksamheten ge oss medborgare bättre samhällsservice.


30 mars

Studenter från Kungl. Musikhögskolan producerar spel ihop med DSV

Alla studenter på masterprogrammet Musikalisk design vid Kungl. Musikhögskolan (KMH)  har tilldelats varsin grupp spelstudenter inför vårterminens spelprojekt. Tanken är att KMH:s och DSV:s studenter genom ett erfarenhets- och kunskapsutbyte tillsammans ska producera professionella kompletta och ljudsatta datorspel. KMH:s masterstudenter deltar även i andra projekt under våren för Stockholms dramatiska högskola, som innebär att de är en del i ett produktionsteam för film, säger Kjell Näckros som ansvarar för projektet.


28 mars

Nya trender inom affärssystem kräver nytänkande utvecklare

Nya trender inom affärssystem kräver innovativa affärsarkitekter som kan integrera olika typer av system. Det gäller att skapa ett så heltäckande IT-stöd som möjligt, oavsett om IT-stödet finns på plats eller hyrs in som molntjänster.

För att möta framtidens krav på dessa arkitekter erbjuder Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet kandidatprogrammet affärssystem och tjänstedesign (180 hp). Utbildningen fokuserar på affärssystem, globala IT-tjänster och integration av IT och ekonomi med fokus på användning och utveckling av affärssystem. Start hösten 2011.


28 mars

Nytt masterprogram helt på distans – IT-projektledning

Från och med hösten 2011 erbjuder Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet ett nytt masterprogram i IT-projektledning. Studierna bedrivs helt på distans och programmet är flexibelt och platsoberoende. Studenterna får de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda och planera större IT-projekt. Genom ett nära samarbete med näringslivet får  studenterna praktisk erfarenhet av att driva projekt.


18 mars

Från klinisk text till bättre hälsovård

Goda kunskaper och god informationshantering är förutsättning för god sjukvård. Ju bättre underlag läkare har för diagnoser och beslut om åtgärder desto bättre kan vården bli. Ett stort forskningsprojektet på Stockholms universitet/DSV kommer att kunna ge läkare ett beslutsstöd när det gäller tolkning av symptom och när det gäller vårdinsatser. Genom analyser av den stora mängd information som redan finns i befintliga - och avidentifierade - journaler kan läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare få vägledning i sina beslut.


18 mars

Systemvetare är högvilt

Nyutexaminerade systemvetare har blivit högvilt för IT-företagen. Nu söker de aktivt efter nya medarbetare. Framtiden för systemvetarstudenter ser ljus ut. Kompetensbristen börjar bli så stor att IT-företagen nu aktivt börjat söka upp nyutexaminerade systemvetarstudenter för att rekrytera.


18 mars

Johan Kummenje började studera 1995 - sedan dess har han varit Kista trogen

1995 satte Johan Kummenje sig i skolbänken för att läsa data- och systemvetenskap i Kista. Sedan dess har han varit Kista trogen.


17 mars

Borgarrådet Ulla Hamilton: Besök DAC och låt er inspireras

Ulla Hamilton - företagarborgarråd, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd tillika vice gruppledare för moderaterna – besökte DAC (Digital Art Center) den 15 mars. På sin blogg berättar hon mer om sin spännande eftermiddag.
”Trots att DAC inte funnits länge så kan vi redan se frukter av verksamheten och förhoppningen är naturligtvis att mötesplatsen ska växa och leda till en stärkt internationella konkurrenskraft för regionen och dess näringsliv.”


16 mars

Jättestort intresse för Future Friday

Närmare 1 500 gymnasieelever hade anmält sitt intresse till årets upplaga av Future Friday i Kista. Evenemanget som ska inspirera ungdomar att välja en karriär inom IT hölls den 11 mars. Arrangörer var Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), KTH i Kista och Kista Science City. Invigningstalade gjorde Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm.

Det var en dag fylld av upplevelser, aktiviteter och många uppskattade föreläsningar. Från Mobile Life Centre presenterade Kim Nevelsteen Traveur, en nyutvecklad mobil webbtjänst som riktar sig till utövare av gatusporterna Parkour och Freerunning. Celia Yanqing Zhang talade om hur mode hänger ihop med mobiltelefoner. Jeffy Mwakalinga, doktorand inom informationssäkerhet vid DSV, berättade för gymnasieeleverna om datasäkerhet och bland annat hur man går tillväga för att skicka skyddade meddelanden.

Även DSV:s presentationer av sina mångfacetterade och framtidsanpassade utbildningar väckte stort intresse och uppskattning, liksom studentpanelens kunniga och insatta svar på besökarnas frågor om olika utbildningar och om hur det är att studera vid DSV och på universitetet.


 14 mars

Kristina Höök i Digitaliseringsrådet

Regeringen har nu inrättat det s k Digitaliseringsrådet. Gruppen bildas på initiativ av it- och regionminister Anna-Karin Hatt och ska fungera som rådgivande i frågor som gäller digitaliseringen av Sverige. En av de 26 ledamöterna är professor Kristina Höök, DSV och Mobile Life Centre.


11 mars

Spider deltar i möte om e-bistånd med biståndsminister Gunilla Carlsson

Närmare hundra bidrag skickades in till UD efter biståndsminister Gunilla Carlssons upprop i februari om hur nya kommunikations- och informationsverktyg kan användas i biståndet, för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländer.
Det handlar exempelvis om vad man kan göra när stater stänger ner Internet, som i Egypten häromveckan, och om hur demokratiaktivisters identiteter kan skyddas på nätet. Ett tiotal experter och nätaktivister träffar biståndsministern på torsdag för att under drygt två timmar stöta och blöta dessa idéer. En av dem som deltar i mötet är Johan Hellström, doktorand hos Spider.


11 mars

Fullsatt på årets upplaga av Systemvetardagen

Systemvetardagen den 9 mars var en riktig succé. Det var fullt hus från det att dagen öppnades kl. 10.00 med ett tal av Stefan Möller, till det att de sista besökarna lämnade mässan strax efter 16.00. Intresset från företagen var också mycket stort, 33 företag fanns på plats för att profilera sig och rekrytera våra studenter.


10 mars

DSV partner i EUs stora satsning på forskning, innovation och tillväxt

Nu är det klart att DSV är s k affiliate partner till EIT ICT Labs. Därmed finns DSV med i EUs stora och prestigefulla satsning European Institute of Technology – EIT. Och därmed kan DSV bli en kraft att räkna med inom ICT-området i Europa. Prefekt Love Ekenberg är övertygad om att DSV kommer att spela en viktig roll i det europeiska arbetet.


10 mars

Disputation: Osäkra sannolikheter i beslutsstöd

Beslutsstöd har blivit en mycket het marknad där en rad olika aktörer erbjuder företag mer eller mindre sofistikerade system som ska hjälpa att fatta beslut i rätt tid. Bakom ”kulisserna” finns forskning som ska göra besluten så säkra som möjligt. David Sundgrens avhandling behandlar den del av beslutsstödet som handlar om osäkra sannolikheter som används i beslutsanalysen.


8 mars

Dataspel på heltid. Intervju med studenter på programmet i datorspelsutveckling

Det är inget snack om saken, Anna, Leopold, Tobias och Azra gillar att plugga. Men så har de också hittat helt ätt, ett universitetsprogram där de får utlopp för sitt brinnande intresse i livet, att utveckla spel.

Läs mer (107 Kb)

8 mars

40 studenter vill lära sig mer om hur man bidrar till att minska den digitala klyftan

Uppskattningar visar att cirka 2 miljoner svenskar inte använder datorer och Internet i någon större utsträckning. Personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap, när de inte effektivt kan tillgodogöra sig exempelvis samhällsinformation och olika nätbaserade tjänster.

Distanskursen Digitalt utanförskap och digital inkludering behandlar vilka konsekvenser detta har för samhället och lär ut metoder som ska bidra till att minska den digitala klyftan. 40 personer har anmält sig till kursen som ges för första gången under våren.


4 mars

Samtalen vid World Expo 2010 i Shanghai bär frukt

Arbetet under World Expo 2010 i Shanghai resulterade i ett flertal nya kontakter. Nu har arbetet även lett till ett nytt utbytesavtal för DSV, när Harko Verhagen i januari överenskom med Zhejiang University om ett avtal som omfattar såväl studenter som lärare. Zhejiang University ligger i Hangzhou 15 mil söder om Shanghai, och ca 30 minuter med supersnabba tåget. Universitetet som grundades redan år 1887 är ett av Kinas högst rankade.


4 mars

Många IT-företag vill träffa nästa generation systemvetare

Till sommaren examineras cirka 200 systemvetare från Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. IT-branschens intresse för att profilera sig och rekrytera ny kompetens bland dessa är mycket stort.

På Systemvetardagen ges IT-branschen varje år möjlighet att knyta kontakter med studenter vid DSV. Kontakter som kan leda till både extrajobb, examensarbeten, trainéeplatser och fasta anställningar. Över trettio företag har anmält sig till rekryteringsmässan. Majoriteten av utställarna söker dessutom aktivt efter nya medarbetare att anställa.


3 mars

Framtidens energismarta system

Nu ska Europa bli klimatsmart. En rad olika EU-finansierade projekt syftar till att minska energianvändningen genom smartare tekniska lösningar. Men energieffektivitet är inte bara en fråga om teknik. Det handlar också om att göra kloka val där flera olika aspekter ska vägas samman till den mest energismarta lösningen. I ett nytt EU-projekt ska forskare ta fram ett system som hjälper beslutfattare att välja effektiva energilösningar för offentliga byggnader.


1 mars

DSV:s nya Centrum för gestaltning tar en aktiv roll i Järvas stadsutveckling

1 januari etablerades Centrum för gestaltning. Centrat är ett samarbete mellan DSV och Kista teater, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhög­skolan, Operahögskolan och Stock­holms dramatiska högskola. Genom centrat ska konst och ny teknik ta en aktiv roll i stadsutvecklingen kring Järva, genom att olika digitala uttryck förenas och människor tillåts att interagera inom ramen för  konstnärlig produktion. Konst­närlig ledare för Centrum för gestaltning är Rebecca Forsberg.


28 februari

 Service Science & Innovation (SSI) - nytt centrum vid DSV 

DSV:s nya centra SSI kommer att bedriva forskning och utbildning inom tjänstesystem och design av samhällstjänster. Forskningen omfattar innovation av IT-tjänster och tjänstesystem för effektivare offentlig service och bidrar därmed till att stärka medborgares medverkan i den demokratiska processen. Centrats främsta fokus är att fungera som en arena för samverkan (Quattro Helix) med tonvikt på samhällsinnovationer, som nyskapande välfärdstjänster och helintegrerade myndighetsprocesser samt hållbara och skalbara affärsmodeller. Centrumföreståndare är Christer Magnusson.


28 februari

Ny föreståndare för Spider– Paula Uimonen

Den 1 januari 2011 tillträdde Paula Uimonen som ny föreståndare för centrat Spider. Paula är specialiserad i digital antropologi och undersöker IT i olika sociala och kulturella kon­texter med digitala, visuella och sensoriska forskningsmetoder. Med 14 års erfarenhet av ICT for Development var Paula en av de första forskarna som behandlade Internet som ett verktyg för social utveck­ling.

Paula har bl a arbetat med ICT4D i såväl multilate­rala (UNRISD, UNDP, UNHCHR, ITU) och bilaterala (SDC, Sida) utvecklingssammanhang som med global policyutveckling (WSIS 2003 och 2005). Sedan 2004 även som rådgivare för olika myndigheter i Tanzania med integrationen av IT i kultur och utbildning.


24 februari

Disputation: The Apparent Arbitrariness of Second-Order probability Distributions

Respondent: David Sundgren

Opponent: professor Lev Utkin, Department of Computer Science, St. Petersburg Forest Technical Academy
Ordförande/Huvudhandledare: professor Love Ekenberg, DSV, Stockholms universitet

Betygsnämnd: professor Lars Nordén, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, professor Per-Erik Malmnäs, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet och professor Paul Johannesson, DSV, Stockholms universitet

Tid: fredag 18 mars, kl 13:00

Plats: DSV, Forum, Sal C, Isafjordsgatan 39, Kista


10 februari

IT-projektledning – nytt masterprogram som ges helt på distans

Hösten 2011 startar IT-projektledning, ett tvåårigt masterprogram som ges helt på distans. Programmet är för dem som vill bygga på sin grundexamen i data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. Utbildningen passar särskilt dem som vill fördjupa sina kunskaper, men har begränsad möjlighet att regelbundet delta i föreläsningar och seminarier på grund av exempelvis boendeort eller arbets- och familjesituation.


9 februari

Industridag på Mobile Life Center

Den 9 februari har Mobile Life Center vikt för sina industripartners. Under dagen kan partners följa föreläsningar, delta i diskussioner och se demos av pågående projekt vid sidan av de vanliga partnermötena.

Den 10 februari  är en kick-off för centrets fas 3. Då blir det spännande framtidsorienterade plenarföreläsningar av bl a Adam Dunckels, SICS och Richard Harper, Principal researcher, Microsoft Research, Cambridge.

3 februari

Rätt kompetens får Europas spelindustri att välja Stockholm

Med cirka 10 000 verksamma inom spelutveckling har Stockholmsregionen en av de största spelindustrierna i Europa, sett till antal sysselsatta, företag och omsättning. Enbart London är större. Främsta skälet till att spelindustrin väljer Stockholm är att här finns tillgång till rätt kompetens.


2 februari

"DAC-nästet” låter gymnasister pitcha projekt för IT-profiler

Den 10 februari pitchar gymnasieelever från IT-gymnasiet i Sundbyberg sina projektarbeten för några riktiga ”drakar” inom IT och nya medier – Heidi Harman, Johan Rosén och Johan Riesten. Gymnasisten med bästa presentationen vinner sedan vägledning av en ”IT-drake”. DAC-nästet arrangeras på Digital Art Center (DAC) i Kista Science City.


27 januari

Transferring Qualities from Horseback Riding to Design

Välkomna till ett öppet seminarium med professor Kristina Höök. Seminariumet arrangeras av Mobile Life.

Tid: Onsdag 2 februari, kl. 11:00
Plats: Kista Mobile Showcase, Kista Science Tower.


25 januari

Digital Art Center öppnar för besök för intresserade besökare

På DAC kan man ta del av ny teknik på ett annorlunda sätt. Här kan man uppleva stereoskopisk 3D, klättra på en interaktiv klättervägg, ta del av de senaste specialeffekterna inom animation och film. Intresset för DAC har varit stort sedan starten i maj 2010, och många har velat besöka centret. Under våren kommer man att hålla öppet för besökare varje torsdag kl 10-16. Vem som helst kan  titta in, men vi vill speciellt uppmuntra såväl studenter, boende och besökande i Kista och Järva. Jobbar man i Kista kan man med fördel titta in under dagen för ett kort besök.
Varmt välkomna att besöka DAC på Kronborgsgränd 13, Ärvinge, KISTA.


18 ianuari

”Slut på hokus pokus med bättre beslutsstöd”

Professor Henrik Boström intervjuad om förutsägelseanalyser i Computer Sweden.


17 januari

Systemutvecklare utsett till bästa jobbet 2011

Vill du ha världens bästa jobb? Då ska du satsa på att bli systemutvecklare. Den snabba utvecklingen av mobilappar och molntjänster har gjort att just systemutvecklaren toppar listan över de bästa jobben just nu enligt sajten Career cast.

På DSV finns flera utbildningar att välja bland för dig som vill bli systemutvecklare. Till exempel Kandidatprogrammen i datavetenskap eller data- och systemvetenskap. 


14 januari

Nytt program - Magister i data- och systemvetenskap (60 hp)

Vill du bygga på din kandidatexamen för att bli mer attraktiv för arbetsgivarna, men tycker att en tvåårig master är för lång? Har du studerat på en annan ort och vill bygga nätverk på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. HT 2011 startar en ny ettårig påbyggnadsutbildning för dig!