Från vänster till höger: Tung-Yeh Wu, Steve Liang, Ching-Ming James Wang, 
Petia Wohed, Gustaf Juell-Skielse, Vivien Shing och Huan-Wu Shen.

Förra tisdagen fick DSV besök av en delegation från Taiwan. Syftet var att förbereda en konferens som kommer att hållas i Taiwan nästa år. Delegationen bestod av professorerna Steve Liang, Ching-Ming James Wang och Tung-Yeh Wu.

Delegationen studerade framstegen inom e-förvaltning i de nordiska länderna. Besökarna var särskilt intresserade av områdena e-parlament och molntjänster.

DSV representerades av Petia Wohed och Gustaf Juell-Skielse.

Besöket organiserades av Taipei Mission in Sweden.