Den 1 september 2010 tillträder Uno Fors sin anställning som professor med inriktning mot IT och lärande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Uno Fors kommer närmast från Karolinska institutet, där han har varit professor i medicinsk pedagogisk simulering. Han har rönt stor uppmärksamhet för sin forskning om interaktiva datorsystem, som simulerar möten mellan olika aktörer inom vården och för sina simuleringssystem för rehabilitering av män som misshandlar kvinnor.

Senast har Uno Fors utvecklat ett simuleringsprogram, som ska hjälpa läkare att bli bättre på att bemöta flyktingar. Genom att låta läkare träna på att kommunicera med en virtuell flykting får de möten som sker i verkligheten goda förutsättningar för att lyckas.

Vid DSV kommer Uno Fors att fokusera sin forskning kring datorsimulerade lärmiljöer för både examination och lärande. Han kommer också att fortsätta sin forskning kring simulerade scenarios för psykiatri, kriminalvård, socialvård och stresshantering.

Uno Fors har en bakgrund som tandläkare och disputerade vid Karolinska institutet 1990. Han har i huvudsak arbetat med frågor om pedagogik och undervisning och har fram tills nu varit prefekt och professor vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska institutet.

Mer om Uno Fors på svt.se>>

För ytterligare information kontakta:
Uno Fors, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, e-post: uno@dsv.su.se, tfn: 08-16 16 38

Gunnar Wettergen, föreståndare för enheten för flexibelt lärande, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, e-post: gunnarw@dsv.su.se, tfn 08-674 70 90