exjobb
 

Examensarbetet ska handla om frågeställningar eller ämnesområden som ert företag vill belysa. Problemställningen/frågeställningarna ska sedan godkännas av den akademiska handledaren. Den akademiska handledaren har till uppgift att säkerställa akademisk höjd och bredd i arbetet. För att uppfylla formella krav måste uppsats-/examensarbeten ha en vetenskaplig karaktär.

Examensarbetet genomförs på kandidat- eller masternivå (3- resp 5-årig utbildning). De genomförs under vårterminen, planering och förberedelser sker under hösten.

Läs mer om verktyg och checklistor för exjobb