Thomas Hodosi
 

Varför valde ni att ta in exjobbare?
Av flera orsaker; 1) då vi hade en viktig frågeställning som vi ville få hjälp att reda ut, det metodiska angreppssätt som används av ex-jobbare är ett utmärkt sätt att genomlysa dessa frågeställningar, 2) vi ser ex-jobb en möjlighet att hitta potentiella nya medarbetare som vi även genom ett ex-jobbet får möjlighet att testa i arbete, 3) de ex-jobbare som vi har haft inne har tillfört positiv energi och goda tankar till vår organisation och 4) då vi ser att det är viktigt för Sveriges studenter att få en möjlighet att genomföra ex-jobb som del av sina studier.

Hur var exjobbet upplagt?
Som grund för ex-jobbet har vi på IBM tagit fram en frågeställning som vi önskade att ex-jobbet utgick ifrån. Baserat på denna frågeställning har den utvalda ex-jobbaren formulerat ett forskningsproblem och en plan för genomförande av ex-jobbet, i denna process har vi i första hand fungerat som ett bollplank. Själva genomförandet av ex-jobbet har ex-jobbaren stått för medan vi på IBM har en handledare som stöd för ex-jobbaren samt personer och kunder som ex-jobbaren har kunnat intervjua för att få information till sitt arbete.

Vilka erfarenheter hade ni? Vad gav det er?
Mycket positiva; vi har fått en viktig frågeställning genomlyst vilket har gett oss både ett faktiskt resultat och mycket inspiration från ex-jobbaren under processen.

Var det en hjälp att få in medarbetare med rätt kompetens snabbare genom exjobbet?
Inte för detta specifika ex-jobb men vi har god erfarenhet av detta från tidigare ex-jobbare. Deras ex-jobb är en utmärkt möjlighet för både ex-jobbaren och oss att se om de passar som framtida medarbetare i organisationen.

Goda råd till andra arbetsgivare?
Se ett ex-jobb som en möjlighet att få en för företaget viktig frågeställning analyserad och löst på ett metodiskt sätt, samtidigt som ni får en möjlighet att se en potentiell framtida medarbeta "in-action". Räkna dock med att ni behöver avsätta tid i organisationen för handledning av ex-jobbaren och för att förse ex-jobbaren med information till sitt arbete.