Sigrid Gustafsson
 
Varför valde du praktikkursen?

Jag valde praktikkursen för att jag kände att det var en perfekt möjlighet att få en förankring mellan teori och praktik. När all kunskap är färsk är det väldigt intressant att kliva ut i det verkliga arbetslivet.

Vad tyckte du om praktikkursen?
Praktikkursen var otroligt värdefull för att skapa kontakter och för att samla in praktisk kunskap om den bransch jag är intresserad av.

Hur valde du din praktikplats?

Främst valde jag praktikplats genom att utgå från vad jag finner intressant och lockande då mitt mål är att få arbeta med något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag hade turen att få tag på en person som arbetade inom den branschen och som sen kunde slussa mig vidare.

Vad fick du göra på din praktik?

Jag fick utföra blandade uppgifter under min praktik beroende på vad som var på agendan, vilket innefattade både högt och lågt såsom att exempelvis springa ärenden, göra research, redigera samt strukturera dokument och foton av olika slag. Vidare assisterade jag hela redaktionen varpå jag fick en inblick i väldigt många olika yrkesroller.

Vad gav dig praktiken?

Jag tror att en stor del som spelade in i att jag fick praktik var att jag hade turen att få en kontaktperson på företaget som kunde slussa mig vidare. Visserligen kände inte denna person mig, men jag tror att det gjorde att jag inte var en i mängden av alla ansökningar vilket gjorde att jag fick komma och presentera mig. Väl där hoppas och tror jag att jag lyckades få fram mitt intresse och vilja att få visa vad jag går för.

Vad ska du göra sedan?

Praktiken ledde till jobb och då jag känner att jag verkligen har hittat rätt så kommer jag fortsätta arbeta inom branschen!

Goda råd till andra studenter?

Kämpa för att få praktik! Det är en fantastisk möjlighet att få en inblick i en bransch och hur den fungerar samt få använda sina kunskaper. Samtidigt ger den en chans att skapa ett kontaktnät och få in en fot vilket är ovärderligt.