Victor Bogestedt
 

Vad gick ditt exjobb ut på?
Exjobbet undersökte vilka utmaningar och möjligheter CGIs kunder uppfattar med molntjänster och specifikt Software as a Service (SaaS).

Vad tyckte du om ditt exjobb?
Det var roligt och lärorikt. Jag fick möjligheten att skriva exjobbet med Christer Magnusson som handledare. Han hade en mindre grupp studenter som han handledde och det funkade jättebra. Dessutom fick jag skriva exjobbet på ett intressant företag (CGI) och där min uppsats kan bidra med värdefull kunskap.

Vilka erfarenheter hade du av ditt exjobb? Vad lärde du dig av ditt exjobb?
Jag trivdes mycket bra och är väldigt nöjd med mitt exjobb. Jag lärde mig mycket om molntjänster. Det är ju ett ganska nytt område, och nu fick jag djupare kunskaper och delvis en annan bild.

Hade du hjälp av ditt exjobb för att förbereda dig inför arbetslivet?
Eftersom jag satt på ett företag så fick jag också en mycket bra bild av hur det är att jobba. Jag fick också många bra kontakter – kunde bygga ett bra nätverk.

Vilket jobb fick du efter exjobb?
Nu jobbar jag som konsult på CGI där jag gjorde mitt exjobb. Förnärvarande jobbar jag i ett förvaltningsprojekt – vilket är bra för att jag får lära mig projektarbete från grunden.

Goda råd till andra studenter?
1. Det är bra om man väljer ett ämne som företag verkligen är intresserade av. Det är viktigt att man kan skapa värde för företaget.
2. Nätverka – det är verkligen viktigt.