DSV har många duktiga studenter som gärna vill samarbeta med företag under sin utbildning. Den vanligaste formen av samarbete är att studenterna skriver en uppsats vars ämne är intressant för både studenten och företaget. Företag är mer än välkomna att kontakta oss med egna ideer kring studentsamarbeten så hjälper vi till att matcha ideer med studenter.

Vi är en aktiv partner inom den akademiska världen, både nationellt och internationellt, och har även ett nära samarbete med privat och offentlig verksamhet, både vad gäller forskning och utbildning. Vi erbjuder flera olika fora för ett ömsesidigt och fortlöpande lärande mellan akademi och näringsliv.

Företag och organisationer har allt att vinna på att etablera goda relationer med framtidens arbetskraft redan idag. En god kontakt med studenter och DSV ger företaget en inblick i den senaste utbildningen, den aktuella forskningen, hur dagens studenter tänker och inte minst – det ger företaget försprång inför framtida eventuell rekrytering.