Tobbe Face_.jpg
 

Varför valde ni att ta in exjobbare?
Av tre huvudsakliga skäl. Tieto vill ligga nära universitet och högskolor i samtliga länder vi verkar. Det är ju där vår återväxt finns. Det andra skälet är att Tieto har mycket god erfarenhet av de idéer och det nytänkande som kommer från yngre personer som ännu inte formats av näringslivets mall. Och det tredje skälet var att jag, som föreläsare på DSV, snabbt insåg att det fanns mycket talang i klassen och att två killar från Iran utmärkte sig speciellt. Det var inte svårt att välja ut vilka exjobbare jag ville ha, och dessutom hade vi ett mycket intressant ämne för dem att angripa.

Hur var exjobbet upplagt?
Arbetsplatsen var Tietos kontor i Stockholm. Jag och docenten gick igenom exjobbets mål och mening med studenterna och såg till att de hade klart för sig vad som förväntades från Tietos sida. Exjobbarna fick därefter, redan innan de började, en massa relevant material att läsa in sej på. När de väl började hos Tieto var de väl förberedda. De hade en huvudhandledare från Tieto (jag själv) och en biträdande. Anledningen till det var att jag arbetade på annan ort och inte kunde träffa dem helt regelbundet – och den personliga kontakten och coachningen på Stockholmskontoret var viktig . Men vi hade ändå mycket god kontakt hela tiden vi olika elektroniska hjälpmedel (telefon, mail och chatt). Det funkade utmärkt. Dessutom visade båda studenterna god framåtanda och blev snabbt självgående på kontoret. Själv träffade jag dem i snitt varannan vecka under hela exjobbstiden, och i och med att den biträdande handledaren fanns på plats räckte det.

Vilka erfarenheter hade ni? Vad gav det er?
Exjobbet handlade om ett ”hett” ämne, och låg aningen före sin tid. Ämnet var SVA (Service Value Agreement) och på Tieto snackades det om detta i både Sverige och Finland, men ingen gjorde egentligen någonting. Rätt typiskt. Jag och min chef, Pernilla, hade dock redan då på känn att vi behövde mer kunskap om SVA. Det arbete som grabbarna gjorde anses nu som ett av de bästa exjobben som nånsin presenterats hos Tieto. Det har givit oss ett försprång gentemot våra konkurrenter när det gäller att presentera SVA och det har redan använts som en Key Differentiator för Tieto i flera fall (dvs nåt som skiljer ut oss från konkurrenterna). Vi använder SVA i marknadsföring och vid kundbesök. Alla kunder nappar inte ännu – det är för tidigt för det – men de kommer de att göra. Men om jag ska urskilja den mest värdefulla detaljen exjobbet gav oss så är det att vi heltidsanställde en av pojkarna, Merat Ziyarazavi. Han är fortfarande kvar hos oss, har blivit en fantastisk kraft och får ständigt ansvarsfulla arbetsuppgifter i sina uppdrag som han utför till full belåtenhet.

Var det en hjälp att få in medarbetare med rätt kompetens snabbare genom exjobbet?
Självklart! I och med att pojkarna läste på mycket och fick umgås med rätt folk i Tieto kom de väldigt snabbt in i företaget. På marknaden och bland kunderna efterfrågas hela tiden folk med grundläggande kunskap i det som kallas Service Management – och exjobbet handlade helt och fullt om en aspekt av detta. Vi har mycket folk som pladdrar och svamlar om Service Management, men det är färre som verkligen behärskar det. Exjobbarnas kunskap gjorde att de blev mycket efterfrågade direkt när de avslutat sitt exjobb.

Goda råd till andra arbetsgivare?
Fega inte. Se till att ha ett klart syfte med exjobbet och var mycket tydliga vad gäller förväntan. Med all sannolikhet kommer exjobbarna inte bara göra ett bra jobb, utan också influera sin omgivning med innovation och goda idéer. Styr dem inte för mycket – deras fantasi och uppfinningsrikedom är med all sannolikhet överlägsen den som redan finns i företaget.