OBS - denna kurs har samma innehåll som den gamla kursen IP1 (Internetprogrammering I). Studenter som läst IP1 kan alltså INTE läsa denna kurs också.

 

På kursen lär du dig att skapa program för stationära enheter som kommunicerar över Internet med godtyckliga protokoll och tekniker. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, lågnivåkopplingar till godtyckliga servrar, högnivåkopplingar till specifika servrar, meddelandehantering, mediaöverföring och säkerhet. På kursen använder vi fria öppna programvaror.

Behörighet

För att antas till kursen måste du förutom grundläggande behörighet även ha Särskild behörighet vilket är minst 7.5 hp i Objektorienterad programmering

Startar: VT och HT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan 

För start höstterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar 15 mars med sista ansökningsdag 16 april 2018.

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se.
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.