OBS - denna kurs har samma innehåll som den gamla kursen IP4 (Internetprogrammering IV). Studenter som läst IP4 kan alltså INTE läsa denna kurs också.

På kursen lär du dig att skapa program för mobila enheter som kommunicerar över Internet med godtyckliga protokoll och tekniker. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, lågnivåkopplingar till godtyckliga servrar, högnivåkopplingar till specifika servrar, meddelandehantering, mediaöverföring och säkerhet. På kursen använder vi fria öppna programvaror.

Behörighet

För att antas till kursen måste du förutom grundläggande behörighet på grundnivå även ha Särskild behörighet vilket är minst 7.5 hp i Objektorienterad programmering. Läs mer om behörighet här

Startar: HT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.