Under kursen behandlas följande ämnen:

Initiera

 • Definition och begrepp
 • Förändringsarbete och processer
 • Förstudie
 • Kravspecifikation
 • Projektstart
 • Projektmodeller
 • Projektkontor

Etablering av projekt

 • Projektbeskrivning
 • Beskriva målen
 • Indelningsgrunder och organisation
 • Övergripande tidplan
 • Bemanning och resurssäkring
 • Kostnadsplan
 • Informationsplan
 • Kvalitetssäkring
 • Riskhantering
 • Projektadministrativa rutiner

Genomförande av Projekt

 • Projektgruppen
 • Detaljplanering
 • Projektledarskapet
 • Uppföljning och styrning

Avslut och överlämnade

 • Projektavslut
 • Förvaltning av projektresultatet

Praktisk träning

 • Ta fram delar av en projektbeskrivning
 • Hantera vanliga projektsituationer