För information om hur du får tillgång till kursen och vart du ska vända dig vid eventuella frågor se kursens informationsbrev.