Efter att du har avslutat kursen Praktisk Projektledning så förväntas du:

  • Kunna leda ett projekt
  • Förstå och kunna använda de grundläggande metoderna och teknikerna i projektarbete
  • Förstå viktiga framgångsfaktorer för projektarbete
  • Förstå de viktigaste momenten i en förstudie
  • Kunna planera ett projekt och ta fram en projektbeskrivning
  • Förstå vad som krävs för att etablera ett projekt
  • Kunna skapa rutiner för uppföljning av ett projekt och förstå hur dessa används
  • Förstå olika krav på ledarskap, vilka kan ställas på en projektledare
  • Kunna granska olika projektbeskrivningar och resonera kring eventuella brister
  • Förstå hur resultatet lämnas över till kund och hur det värderar