unga talanger
 
DSV har många duktiga studenter som gärna vill samarbeta med företag under sin och efter sin utbildning. Det kan handla om examensjobb eller praktik.

Företag och organisationer har allt att vinna på att etablera goda relationer med framtidens arbetskraft redan idag. Det ger också en inblick i den senaste utbildningen och den aktuella forskningen. Det ger er försprång inför framtida rekrytering. Studentkåren DISK ordnar arbetsmarknadsdagar i mars varje år.

Menyerna till vänster ger mer information.