Förra veckans intensiva arbete på World Expo 2010 i Shanghai avslutades på lördagen under temat ”Academic Exchange & Cooperation Stockholm-China”. Det innebar fördjupade samtal mellan den svenska delegationen från Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och andra intressenter på Expot.

I samtalen deltog kinesiskt näringsliv representerat av bland andra Johnason Xie, föreståndare för Europe-China Culture & Economy Commission (EUCNC), som var där i syfte att optimera nyttan i ett ömsesidigt utbyte mellan Kina, EU och EU:s medlemsländer.

Akademin representerades av bland andra professor Zhiqiang Bai, prodekan vid School of Software and Microelectronics, vid Pekinguniversitetet samt professor Yanchun Liang, prodekan vid College of Computer Science and Technology, vid universitetet i Jilin.

– Samtalen föll mycket väl ut och bildar en god grund för DSV:s ambition att utöka samarbetet med såväl det kinesiska näringslivet som med olika lärosäten, berättar Harko Verhagen, ansvarig för internationella relationer vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Framförallt så fördes nu diskussioner om hur utvecklingen av gemensamma program med olika kinesiska universitet ska se ut, avslutar Harko Verhagen.

 

På bilden från vänster: professor Zhiqiang Bai (Pekings Universitet), professor Yanchun Liang (Jilins Uuniversitet), Simon Chang (Bele Communications), Gustaf Juell-Skeilse (DSV), Ling Gui (Wuhans universitet), Eva Liu (Europe-China Cultural & Economy Commission),  Johnason Xie (Europe-China Cultural & Economy Commission), Harko Verhagen (DSV), professor Robert Ramberg (DSV), Robert Wang (Pekings Universitet) och Xiaoying He (Wuhans universitet).