Vår forskning inom IT-management och styrning fokuserar på hantering av IT-resurser i organisationsstrukturer och affärsrelationer. Forskningen handlar om att skapa effektiv hantering av organisationens informationsresurser och fokuserar på de områden som innebär utmaningar för IT-ansvariga runt om i världen, till exempel IT-ledning, IT-strategi, IT-styrning, samordning av IT och verksamhet och outsourcing med IT.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om IT Management and Governance