Inom design för lärande studerar vi hur man designar för lärande och hur teknikstöd kan skapa nya möjligheter och utmaningar att undervisa, lära och tillämpa kunskap. Vi bedriver forskning inom virtuella lärmiljöer, mobilt lärande, utbildning och tillgänglighet för funktionshindrade, simulering och visualisering för lärande, virtuella fallstudier för lärande och examination, e-undersökningar och distansutbildning.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Design for Learning.