Nedan kan du läsa mer om de projekt som har tilldelats medel från Future Learn.

 

GISELA, en e-läranderesurs för GIS och kartofrafi

Projektrapport för  GISELA (981 Kb)

Mer information om projektet finner du här

Kulturgeografiska institutionen

 

Att bedöma yrkeskunnande - visualisering av bedömningssituationer för distansutbildning inom yrkeslärarprogrammet

Mer information om projektet finner du med denna  Projektrapport (52 Kb)

Även följande filer informerar om projektet:  Projektplan (14 Kb) ,

 VFU II (466 Kb) ,  Studentuppgifter (752 Kb) ,  Utvärdering VFU (477 Kb)

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

 

e-Rubric som didaktiskt utbildningsverktyg för formativ bedömning inom förskollärareprogrammet: Ett transnationellt perspektiv på IKT mellan Spanien och Sverige

Mer information om projektet  eRubrics (2802 Kb) finner du här   här (2388 Kb)    här (1165 Kb) och  här (84 Kb)

Du kan läsa mer på följande websida

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

 

En metod för att skapa filmade dramatiseringar av simulerad problemlösning som används för studentens självexamination

Mer information om projektet finner du  här (144 Kb)

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

 

IKT-baserad distansundervisning inom biologiundervisningen

Mer information om projektet finner du  här (23 Kb)

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

 

Scientific Process - Lärarprogrammen, Sci-Pro - L

Om utveckling av Självständigt arbete

Mer information om projektet finner du  här (17 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Specialpedagogiska institutionen

 

Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Mer information om projektet finner du  här (75 Kb)

Institutionen för pedagogik och didaktik(IPD)

 

Lärande som syns:Dynamisk programvara i matematik

Mer information om projektet finner du här

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)