I det här avsnittet kommer du lära dig hur du hittar kursinformation, anmäler dig till en grupp, tittar på kursens schema och anmäler dig till en tenta.

Vad finns i fliken Aktuellt?

I fliken Aktuellt finns information om dina pågående kurser, ej avklarade kurser och kommande kurser. Till varje kurs finns olika ikoner och länkar som leder till mer information om kursen. Där hittar du kursinformation, gruppindelningar och deltagare, kursens schema, utvärdering, examinationstillfällen, anmälan till grupp samt anmälan/avanmälan till tenta.

Kursinformation

Klicka på den här ikonen för att få upp kursinformation om respektive kurs. Informationen innehåller bland annat kursmål, innehåll, examination och litteraturlista. Kursinformationen i Daisy motsvarar det som normalt brukar presenteras som en allmän beskrivning av kursen i studiehandböcker och i den externa webben.

Deltagare och Gruppindelningar

För att se deltagare och eventuella gruppindelningar, eller om du vill anmäla dig till en grupp klickar du på den här ikonen. För mer information om hur man anmäler sig till en grupp se Anmälan till grupp.

En kurs kan ha flera gruppindelningar, exempelvis både projektgrupper och lektionsgrupper. Beslutar läraren att själv göra gruppindelningen kommer denna att visas. Om läraren låter studenterna anmäla sig till grupper presenteras formulär som representerar de olika gruppindelningarna.

Kursens schema

Hela kursens schema får du tillgång till genom att klicka på den här ikonen (om det inte finns ett schema tillgängligt kommer inte den här ikonen att finnas vid aktuell kurs). För att få schemat i pdf-format klickar du på länken Pdf-version för utskrift i övre högra hörnet.

Utvärdering

Efter varje kurs eller delkurs visas den här ikonen bredvid kursnamnet. Det betyder att det finns en kursutvärdering att fylla i. För att öppna utvärderingsformuläret klickar du på ikonen.

Du behöver inte svara på alla frågor i utvärderingen vid ett tillfälle, tryck i så fall på knappen Spara. När du har fyllt i enkäten färdigt trycker du på Skicka. Då får kursansvarig tillgång till dina svar och kopplingen mellan dig och enkäten bryts så att du blir anonym.

Inscannad tenta

De tentor du skrivit scannas in och läggs upp i din vy i Daisy. Den här ikonen visar att det finns en inscannad tenta och för att titta på tentan klickar du på ikonen.

Examinationstillfällen

Vid varje kurs finns länkar till respektive examinationstillfälle. Det kan vara en tenta eller en inlämningsuppgift av något slag. Tryck på länken för att få mer information om tillfället.

Anmälan till grupp

För att anmäla dig till en grupp klickar du på ikonen för gruppindelningar och deltagare.

Anmälan/avanmälan till tenta

För att anmäla dig till en tenta klickar du i rutan som finns bredvid länken till examinationstillfället under aktuell kurs.. För att avanmäla dig till tentan klickar du i rutan en gång till så att bocken försvinner. Klicka på examinationstillfället för att få information om var tentan kommer att hållas och vilken tid.

Observera att anmälningen (och eventuell avanmälning) till tentan stänger några dagar innan tentatillfället, vanligtvis en vecka. Ej föranmälda tentander får delta i mån av plats.