I det här avsnittet kommer du lära dig hur du redigerar dina personliga uppgifter, hur du väljer vilka data andra studenter ska ha tillgång till och var du hittar vilken data om dig de anställda har tillgång till.

Vad finns i fliken Personligt?

I fliken Personligt finns dina personliga uppgifter, såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer. Fliken har en undermeny bestående av valen Personlig vy, Studenters vy och Anställdas vy. I de olika vyerna ser du vilken data de olika kategorierna har tillgång till och i viss mån kan du även välja vilka uppgifter du vill visa.

Personlig vy

I den personliga vyn finns all information som är lagrad om dig. Större delen av den här informationen kan du redigera själv: adress, telefonnummer, e-post, webbsida och kontaktperson. Det går även att ställa in vissa personliga inställningar.

Redigera adress

Du kan ändra din adress i Daisy genom att klicka på knappen Redigera, som finns i nedre högra hörnet i den delen adressen står. Fyll sedan i din nya adress i fönstret som öppnas och klicka sedan på Spara.

Adressen du anger kommer att lagras som en tillfällig adress. Tänk på att alltid hålla din adress uppdaterad då det är dit institutionen och studentkåren skickar sitt informationsmaterial.

Redigera övriga personuppgifter

För att ändra övriga personuppgifter klickar du på knappen Redigera under rubriken Övriga personuppgifter. Redigera sedan dina uppgifter i fönstret som öppnas och klicka på Spara.

E-postadressen du anger i fältet E-post kommer Daisy skicka sina automatiskt genererade e-brev till, såsom ditt betyg på examination.

Personliga inställningar

De personliga inställningar du kan göra i Daisy är:

  • Skicka mig en påminnelse två dagar innan sista tentaanmälan.
  • Meddela mig när en tenta har öppnats för anmälan.
  • Mitt personliga schema ska vara tillgängligt för andra studenter.
  • Meddela mig när mitt personliga schema har ändrats.
  • Visa inte betyget i resultatmailet.
För att välja någon av dessa klickar du i rutan till respektive inställning och klickar sedan på Spara.

Visa studieresultat

I din personliga vy finns också dina resultat som är rapporterade till Ladok, de finns under rubriken Studieresultat i Ladok. Det går att skriva ut resultaten men observera att denna utskrift inte ersätter de Ladokutdrag (studieintyg) som man kan få av studievägledare eller på Studentexpeditionen.

Studenters vy

I Studenters vy visas alla uppgifter som studenter kan se. Här har du även möjlighet att markera ytterligare uppgifter du vill visa: adress, hemtelefon, alternativ telefon, alternativ e-post och fotografi. Det gör du genom att klicka i respektive ruta och sedan trycka på Spara.

Anställdas vy

I Anställdas vy visas alla uppgifter om dig som de anställda har tillgång till. Här har du möjlighet att välja att visa ditt fotografi för alla anställda.