Vad kommer jag lära mig här?

I det här avsnittet kommer du lära dig hur du går till väga om du stöter på problem i samband med din användning av Daisy.

För film, se Vid problem.

Problem med att logga in

Daisy använder single sign-on liksom dom flesta webbtjänster vid DSV och Stockholms universitet. Om du har problem med att logga in, se sidan om kontoproblem på IT-miljöwebben.

Jag ser inte mina kurser

Varje ny termin på DSV måste du registrera dig på de kurser du ska läsa. Om du inte ser dina kurser i Daisy beror det troligen på att du inte har registrerat dig. Om du har registrerat dig, men ändå inte ser dina kurser, kontakta Studentexpeditionen.

Övriga problem

Vid övriga problem kan du skicka ett e-brev till daisysupport@dsv.su.se.