I det här avsnittet kommer du lära dig hur du ser dina studieresultat i Daisy, hur du hämtar dem i pdf-format och hur du hämtar en litteraturförteckning över samtliga kurser du läst.

Vad finns i fliken Studieresultat?

I fliken Studieresultat finns dina studieresultat och en litteraturlista för samtliga kurser du läst.

Titta på studieresultat

I menyn Studieresultat visas som standard bara de godkända studieresultaten. För att se alla resultat klickar du på länken Visa alla resultat till höger.

Dina tentor du skrivit scannas in och om du klarat kursen kan du hämta tentan i Studieresultat. Det gör du genom att klicka på ikonen bredvid tentatillfället.

Hämta studieresultat i pdf-format

För att hämta dina studieresultat i pdf-format klickar du på länken Studieförteckning (pdf) till höger under rubriken Studieinformation.

Hämta litteraturlista

En litteraturlista för samtliga kurser du läst hämtar du genom att klicka på länken Litteraturlista till höger under rubriken Studieinformation.