I det här avsnittet kommer du lära dig hur du gör dina val till kurser och inriktning.

Vad finns i fliken Val/Anmälan?

I fliken Val/Anmälan finns stöd för planering och val av fritt valbara kurser samt inriktning under den tidsperiod då dessa val är aktuella. De olika valen läggs i en kalender så att tidsmässiga kollisioner kan identifieras. Det finns också stöd för att redigera valen innan de skickas in.

Val till kurs eller inriktning

Välj dina kurser genom att klicka i rutan till vänster om dina val. Dina valda kurser kommer att att synas högst upp på sidan. Nedanför finns en ruta där du kan fylla i eventuella kommentarer till din anmälan. Du behöver inte skicka dina val med ens att du gjort dem. Klicka på Spara för att kunna redigera valen vid ett senare tillfälle och klicka på Skicka för att sända dina val till Studievägledningen.