Daisy (DSVs Administrativa InformationsSYstem) är DSV:s webbaserade system för studieadministration. Där finns dina personuppgifter samt studierelaterad information som aktuella kurser, scheman, anmälan till tenta, betygsrapportering, salsbokning med mera.

Logga in

Hur du loggar in i Daisy.

Genomgång av gränssnittet

Här får du en översikt över gränssnittet och en orientering i vad de olika menyerna innehåller.

Menyvalet Aktuellt

I menyvalet Aktuellt finns information om dina pågående kurser, ej avklarade kurser och kommande kurser. Det är även där du anmäler dig till en grupp eller tenta.

Menyvalet Personligt

I Menyvalet Personligt kan du bland annat redigera dina personuppgifter. Du kan även välja vilka av uppgifterna du vill visa för andra studenter. Där finns också information om vilka uppgifter anställda ser om dig.

Menyvalet Sök

Daisy har en ganska omfattande sökfunktion som gäller studenter, anställda och kurser. Du kan söka på flera villkor samtidigt och på bara första delen av namnet.

Menyvalet Val/Anmälan

Du gör dina val till kurser och inriktning i Daisy i menyvalet Val/Anmälan.

Menyvalet Schema

I menyvalet schema kan du se ditt personliga schema, boka grupprum och ta fram scheman för andra kurser.

Menyvalet Studieresultat

Dina studieresultat finns i Daisy under menyn Studieresultat. Det är också möjligt att hämta en pdf-version av studieresultaten.

Vid problem

Det finns olika problem som kan uppstå kring Daisy och här får du veta vart du ska vända dig i de olika fallen.