Vad är ett operativsystem?

Ett operativsystem är en samling mjukvarukomponenter som sköter kommunikationen mellan datorns applikationer (program) och dess hårdvara. Operativsystem tillhandahåller vanligen tjänster såsom nätverksanslutningar, grafiska gränssnitt och inmatningsstöd. De utgörs oftast av en kärna och ett antal grundläggande applikationer.

Operativsystem i datorsalarna

Introduktion till DSV:s datormiljö täcker de två operativsystem som används på Institutionen för data- och systemvetenskap: Microsoft Windows  och  Linux.

Microsoft Windows-serien är den just nu dominerande operativsystemsfamiljen på marknaden, och Linux är ett fritt operativsystem baserat på öppen källkod. Linux finns att ladda ner helt gratis, och får distribueras fritt.

Hur väljer jag operativsystem?

När datorn startas får användaren välja vilket operativsystem denne vill köra. Du behöver alltså bara starta om datorn för att byta operativsystem.