Webbsidor byggs upp av så kallad HTML-kod, som är ett enkelt språk där man med hjälp av så kallade "taggar" (från engelskans "tag") definierar sidans olika element - såsom rubriker, fetstil text och dylikt. HTML står för Hypertext Markup Language. Den senaste versionen kallas XHTML och är baserad på XML.

När du surfar skickas sedan dessa sidor från webbservern till din webbläsare, som tolkar dem från HTML till det du ser på skärmen.

Skapa en webbsida

I den här delen lär du dig hur du skapar en webbsida som du sedan kan lägga upp på DSV:s webbserver.

Lägga upp en webbsida

I den här delen lär du dig hur du lägger upp en webbsida på DSV:s webbserver som du tidigare har skapat.