Java är ett objektorienterat programspråk som är plattformsoberoende vilket betyder att program som är skrivna i Java går att köra på olika operativsystem.

Är Java installerat?

Du kan lätt kontrollera om den Javamiljö du behöver är installerad genom att öppna ett kommandofönster och skriva:

java  -version

 

Du kommer antingen få en text som säger att kommandot inte finns, eller ett statusmeddelande som liknar detta:

java version "1.6.0_14"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_14-b08)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 14.0-b16, mixed mode, sharing)
Får du en text som säger att kommandot inte finns måste du installera Javamiljön. Se menyn till vänster för vidare instruktioner.

 

Installation

Java är plattformsoberoende och kan installeras på olika plattformar, i den här delen lär du dig hur.

Ett enkelt Javaprogram

I den här delen lär du dig skriva ett enkelt Javaprogram och vad som kan gå fel med det.