Vad är en kommandotolk?

En kommandotolk är ett gränssnitt som en användare kan skriva kommandon mot och köra enklar program.