DSV:s tudenter använder  sitt universitetskonto från SU för åtkomst av DSV:s olika datorsystem. Universitetskontot har bara ett enda lösenord. För att byta ditt lösenord använder du SU:s webbsida:
https://su.se/bytlosenord

Det finns även länk för att byta lösenord på inloggningssidan till olika webbtjänster vid DSV och SU  liksom på SU-webbplatsen kontohantering.su.se.