Vad kommer jag lära mig här?

När du arbetar med datorn kommer det troligen att dyka upp situationer då du behöver mer information och hjälp. Här beskrives några av de vanligaste vägarna att hitta sådan.

Internet

Internet är en stor resurs för information och hjälp. Många webbplatser, utlagda av företag, andra organisationer och privatpersoner, är inriktade på hjälpa folk som har problem framför datorn.

Informationen är dock inte alltid lätt att hitta. Man brukar därför ta hjälp av så kallade sökmotorer (search engines). Dessa är egentligen vanliga webbplatser, som specialiserat sig på att hjälpa till att söka information på Internet. Ett bra exempel på en sådan webbplats är Google, på adressen http://www.google.com. Denna sökmotor är förhållandevis modern, snabb och enkel.

Öppna en webbläsare (browser): I Microsoft Windows kan du på ditt skrivbord hitta ikoner för Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Dubbelklicka på någon av dessa. Sitter du i Linux kan du med fördel använa Mozilla Firefox som webbläsare. Det finns fler webbläsare installerade i båda miljöerna, men de ovan nämnda är de vanligaste.

Exempel: Söka information om Emacs

Du vill hitta mer och bättre information på Internet för nybörjare om hur man använder textredigeraren Emacs. Gå in (surfa in) på Googles webbplats genom att i webbläsarens adressfält skriva "www.google.com" och trycka Enter. Adressfältet hittar du högt upp i webbläsarens fönster.

Nu kommer du in på Googles webbplats. Du vill söka information om Emacs, börja med att skriva in "Emacs" i Google-sidans sökfält.

Tryck Enter. Google-motorn söker under några sekunder, och du får snart upp ett sökresultat.

Titta igenom listan av länkar. Hittar du något lovande?

Du har hittat en stor mängd av allmän information om Emacs. Några av dessa länkar är lovande. Det verkar finnas några webbplatser som innehåller avsnitt som Emacs FAQ och Getting started with Emacs. FAQ betyder Frequently Asked Questions, och FAQ-sidor brukar svara på dessa ofta ställda frågor. Klicka gärna på någon eller några av sökresultatlänkarna. För att komma tillbaka till Google-sidan kan du använda t.ex. Back"-knappen som är en vänsterpil högt uppe i webbläsarens fönster.

En mer precis sökning

Dina sökresultat var ganska bra, men det går att förbättra dem. Du är ute efter bra instruktioner för nybörjare om hur man använder Emacs. Sådana webbsidor - som innehåller bra instruktioner - brukar ofta innehålla något av de följande begreppen:

 • tutorial
 • howto
 • getting started

Även ord som manual, beginners, reference etc. kan vara lämpliga att söka efter.

Gör en sökning med hjälp av Google på de webbsidor som innehåller alla tre orden "Emacs", "tutorial" och "beginners". Ovanför listan av sökresultat finns ett litet sökfält där du kan göra en ny sökning. Skriv in de tre orden där och tryck Enter.

Blev det andra sökresultatet bättre?

En mer avancerad sökning

Gör en sista sökning, en som kanske är något mer avancerad än det man vanligtvis orkar med. Du söker efter de webbsidor som innehåller ordet "Emacs", antingen ordet "tutorial" eller ordet "howto", frasen "getting started", men inte ordet "Lisp".

Hur uttrycker du detta? Om du klickar dig runt och letar lite på Googles webbplats, under t.ex. Help, kan du hitta Googles avancerade söktips (Search Features). Ta en titt där! Några av dessa tips är:

 • För att uttrycka antingen - eller använder man i Googles sökmotor "OR", så här: tutorial OR howto.
 • För att ange att man söker efter en fras såsom "getting started", där orden alltså skall hänga ihop, innesluter man frasen med citationstecken "getting started".
 • För att man ange att man inte vill ha webbsidor innehållande ett visst ord (t.ex. Lisp) använder man hos Google ett minustecken: -Lisp

Du skriver alltså det följande i Googles sökfält:

Emacs (tutorial OR howto) "getting started" -lisp

Vad tycker du om sökresultaten? Gå gärna in på någon av de webbsidor som Google föreslagit.

Hjälp i Linux om Linux

På de flesta Linuxsystem, t.ex. i DSVs datorsalar, finns en omfattande Linuxdokumentation installerad.

För de flesta av de kommandon kan du skriva i terminalfönstet (ls, cd, cp, mkdir etc.) finns en s.k. "manualsida". Dessa kan vara vara svåra att förstå även för avancerade användare. Men låt dig inte knäckas! Ofta kan du hitta den hjälp man behöver för att lösa sitt problem. För att få upp en sådan manualsida, skriv i terminalfönstret man [kommandonamn], t.ex.

man ls
eller
man cp
Tryck q (quit) för att "komma ur" man-sidan tillbaka till det vanliga läget, kommandoprompten.

Många gånger är det dock lättare att förstå informationen man hittar på Internet. Prova att göra en Google-sökning på t.ex. Linux tutorial ls eller dylikt.

Att förstå en manualsida

Du har i din hemkatalog en fil som heter tjosan.txt som du vill kopiera till en underkatalog som heter slaskfiler. Du vet att du använder kommandot cp (för copy) för att kopiera filer. Men vad skall man skriva efter cp?

Testa att i terminalfönstret skriva man cp för att få information och instruktioner om cp-kommandot. Du får upp följande sida:

NAME

    cp - copy files and directoriesSYNOPSIS

    cp [OPTION]... SOURCE DEST

    cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY

    cp [OPTION]... --target-directory=DIRECTORY SOURCE...DESCRIPTION

    Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Du kan rulla igenom sidan med piltangenterna.

SYNOPSIS-delen visar hur du skall skriva ditt cp-kommando. Det är nog raden cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY du är ute efter: kopiera en eller flera SOURCE/källa (tjosan.txt i ditt exempel), till ett DIRECTORY/katalog (slaskfiler i ditt exempel).

Slutsatsen blir att du skall skriva cp tjosan.txt slaskfiler för att utföra den avsedda kopieringen. Hur kan du dra den slutsatsen?

 • Raden börjar med cp, så det skall du tydligen börja med att skriva.
 • Det som står inom hakparenteser behöver man inte ha med. Här behöver man alltså inte ha med någon OPTION.
 • De tre punkterna, ... betyder "man kan ha flera". Man kan alltså här ange flera OPTIONs, men i ditt fall ska du inte ha någon OPTION alls.
 • Därefter står det SOURCE. Där skall man tydligen skriva sin källa att kopiera ifrån. Detta är i ditt exempel tjosan.txt.
 • Därpå följer det återigen tre punkter - "man kan ha flera"! Man kan alltså kopiera flera (käll)filer i samma cp-kommando. Om du även vill kopiera en fil hejsan.txt till katalogen slaskfiler så kan du alltså passa på att göra det nu. Då blir cp-kommandot som följer: cp tjosan.txt hejsan.txt slaskfiler.
 • Slutligen står det DIRECTORY, så nu skall du tydligen ange den katalog till vilken du vill kopiera filerna - slaskfiler i ditt exempel.
 • Sammantaget får du alltså: cp tjosan.txt slaskfiler

Vad är egentligen OPTION som manualsidan ovan nämner? En OPTION är något du kan lägga till de flesta kommandon. Du ger på det sättet en instruktion till kommandot att bete sig på något speciellt sätt.

Testa t.ex. det följande: Ge kommandot ls (list directory contents). Prova nu att istället skriva ls -l. Du har då angett en OPTION till kommandot ls, nämligen -l. På svenska kan man säga att man har satt en "flagga" till kommandot. Vad blir skillnaden?

Vad betyder det då att man sätter flaggan -l till ls-kommandot? För att ta reda på detta kan du ta en titt i manualsidan för ls genom att skriva man ls som beskrivits ovan. Det finns där en lång lista innehållande de olika möjliga flaggorna, OPTIONs, för ls-kommandot. Rulla dig ner till flaggan -l. Där står det att flaggan (eller OPTIONen) -l betyder long listing format.

Att få hjälp i Microsoft Windows

I Microsoft Windows finns en utförlig hjälpdokumentation installerad. Klicka på Start-knappen längst ner till vänster och välj Hjälp (Hjälp och support eller dyl.). Du får då upp ett hjälpfönster med olika länkar och en sökfunktion, vilket gör det lättare för dig att hitta den informaton du behöver.

De hjälpavsnitt du kan hitta där gäller framför allt den allmänna datormiljön under Microsoft Windows. De lite större programmen (applikationerna), såsom t.ex. Microsoft Word, innehåller vanligtvis egna hjälpavsnitt. Dessa kan du hitta bland menyerna. Det finns ofta en egen Hjälp-meny.