MySQL är en fri relationsdatabashanterare. Med SQL (Structured Query Language) kan du ställa frågor om och modifiera data i en relationsdatabas.

DSV har MySQL installerad bland annat på vår LAMP-server people.dsv.su.se. LAMP står för Linux, Apache, MySQL, och PHP. Så man kan alltså koppla ihop dessa komponenter för att t.ex. få tillgång till en MySQL-databas via en webbsida som använder PHP.

MySQL-konto på DSV

För att få ett MySQ-konto på DSV måste du skapa det, i den här delen får du reda på hur du gör.

Installation under Windows/Linux/OS X

I dessa delar får du lära dig hur du installerar MySQL på din egen dator under olika operativsystem.