Vad är ett officepaket?

Ett officepaket är en samling programvaror som man normalt kan tänka sig finnas i en kontorsmiljö - exempelvis ordbehandlare, kalkylbladsprogram och presentationsskapare. Dessa brukar samlas under beteckningen officepaket. Termen i sig härstammar från Microsofts programvaruserie Office, som är det just nu mest spridda officepaketet. Microsoft är dock inte ensamma på marknaden, och har på senare tid fått konkurrens av bland annat  LibreOffice.

Officepaket i Introduktion till DSV:s datormiljö

Introduktion till DSV:s datormiljö täcker två av de vanligaste officepaketen: Microsoft Office och LibreOffice. Den förstnämnda är Microsofts programpaket, och den sistnämnda ett alternativ baserat på öppen källkod. LibreOffice håller relativt hög kompatiblitetsnivå med Microsoft Office, och kan både läsa och skriva till Microsofts format. Tyvärr kan Microsoft Office varken läsa eller skriva till LibreOffice-formaten.