OS X är ett operativsystem för Machintoshdatorer från Apple. OS X bygger på UNIX och används bara på ett fåtal datorer på DSV.

Översikt över skrivbordet

I den här delen får du en översikt över skrivbordet.

Översikt över Finder

Finder är programmet som har han om interaktionen mellan datorn och användaren, i den här delen får du lära dig lite om hur den fungerar.

Filhantering

I den här delen får du lära dig hur filhantering fungerar med OS X.