Introduktion till DSV:s datormiljö är en samling webbkurser. Dessa kurser är till stöd för både nya och gamla studenter vid DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet).

Du går till de olika modulerna för att lära dig mer om det ämne som de tar upp. Det förväntas inför en del kurser att du läser in dig på en viss modul för att klara av att lösa laborationsuppgifterna.