Stipendier till bästa uppsatser!

ISACA Sweden Chapter delar årligen ut tre stipendier á 10 000 SEK. Stipendierna är uppdelade på ISACAs intresseområden

 • IS/IT-revision
 • IS/IT-styrning (även kallat IT Governance)
 • IS/IT-säkerhet


Ett stipendium utgår per område. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas.
Stipendiet skall användas till förkovran (t ex konferens, utbildning, litteratur, studieresa) inom ISACA:s intresseområden. Stipendiaterna ges möjlighet att publicera sina uppsatser på ISACA:s hemsida samt publicera referat i föreningens nyhetsbrev till medlemmarna.

Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen:

 • skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet
 • skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genomregisterutdrag eller intyg från handledare
 • skall vara framlagd och examinerad på ett svenskt universitet eller en svensk högskola på en nationell linje eller internationellt program
 • skall vara skriven på svenska eller engelska
 • skall vara framlagd och examinerad mellan perioden den 30 juni år 1 och 1 juli efterföljande år

Nomineringsprocessen är följande:

 • ovanstående kriterier skall vara uppfyllda
 • uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se senast den 1 juli 2013. Ange namn, adress, telefonnroch e-postadress där du kan nås för all korrespondens.
 • nomineringskommittén, vars beslut ej kan överklagas, utser de tre stipendiaterna senast den 1 oktober
 • stipendiaterna publiceras på föreningens webbplats samt i tidskrift som ISACA:s styrelse bestämmer

För ytterligare frågor om stipendiet kontakta FoU-kommitténs ordförande på e-post research@isaca.se

 

Those who have finished a masters degree project (20 week project) at a Swedish university or university college can apply for ISACA Sweden chapter's master thesis scholarships. Up to three scholarships are given each year within the fields IT Security, IT Governance and IT Assurance. Winners will be appointed by a committee, and their decision cannot be appealed.

A scholarship award is worth 10 000 SEK. Those who win are expected to be present at ISACA Sweden Chapters annual meeting to present their thesis. ISACA Sweden Chapter will also publish the name of those awarded scholarships on www.isaca.se and magazines of ISACA Sweden Chapters choice.
To apply, send an email to research@isaca.se with:

 • A pdf or word file with the master thesis report
 • A excerpt from LADOK or a written and signed certificate (by the examiner or supervisor) proving that the masterthesis is approved

We would like to receive your application no later than July 1st 2013.