Framtiden ser ljus ut för DSV:s studenter. Svenskt näringslivs lista visar att ingångslönerna är höga för studenter med examen inom bland annat data- och systemvetenskap och riskhantering.

10 utbildningar som ger dig högst lön

  1. Data- och systemvetenskap – Uppsala universitet, avancerad. Lön: 35 000 kr/månad.
  2. Väg- och vattenbyggnad – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 32 939 kr/månad.
  3. Datateknik – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 32 548 kr/månad.
  4. Företagsekonomi – Handelshögskolan, avancerad. Lön: 32 478 kr/månad.
  5. Riskhantering – Lunds universitet, avancerad. Lön: 31 863 kr/månad.
  6. Data- och systemvetenskap – Stockholms universitet, avancerad. Lön: 31 400 kr/månad.
  7. Industriell ekonomi – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 31 351 kr/månad.
  8. Statsvetenskap – Försvarshögskolan, grund. Lön: 31 000 kr/månad.
  9. Industriell ekonomi – Lunds universitet, avancerad. Lön: 30 745 kr/månad.
  10. Statsvetenskap – Umeå universitet, grund. Lön: 30 500 kr/månad.

Källa: Alla studier, Svenskt Näringsliv.

Goda framtidsutsikter

Efterfrågan på kunskap inom data- och systemvetenskap är mycket stor och varje år kommer rapporter om att behovet ständigt ökar och förväntas öka långt in i framtiden. Enligt IT & Telekomföretagens undersökningar väntas fram till år 2020 ett underskott på cirka 60 000 personer med kompetens inom bland annat systemutveckling, IT-arkitektur och IT-säkerhet.

Kandidat- och masterprogram på DSV

Kandidatprogram inom data- och systemvetenskap

Masterprogram inom data och systemvetenskap

 

Fler artiklar

Läs mer på allastudier.se - Utbildningarna som ger dig högst lön

Läs mer på Veckans Affärer - Här är svenska utbildningarna som ger dig högst ingångslön