Tanken med seminarieserien på DSV för CIO:er har varit att skapa möten kring teorier om hur IT kan öka värdeskapandet i företaget och diskussioner hur dessa kan tillämpas i praktiken (Business & IT Maturity Alignment).

Jens Ohlsson och Stefan Wernmo
Jens Ohlsson och Stefan Wernmo
 

- Det vi velat skapa är en öppen dialog samt ett tanke- och erfarenhetsutbyte med forskningen som ett ramverk. I seminarierna är man inte ute efter att hitta ”färdiga” paketlösningar i teoretiska modeller, förklarar Jens Ohlsson och Stefan Wernmo som svarar för seminarieserien.

Seminarieserien omfattar en heldag i månaden i ett effektivt workshopformat. Under seminarierna diskuteras forskarnas teoretiska modeller och deras tillämpbarhet i den egna verksamheten. Det gäller att kombinera det bästa av två världar – få korsbefruktning mellan teori och praktik.

Dessutom ordnas fortsatta alumniaktiviteter för tidigare deltagare. Tanken är att fortsätta att inspirera utifrån aktuell forskning, och också dela deltagarnas nyvunna erfarenheter när det gäller att använda de praktiska tillämpningar och metoder som kommit fram under workshops.

Positiva erfarenheter 

 

Fredrik Carpenhall
Fredrik Carpenhall
 

Den första omgången avslutades i mars och erfarenheterna var mycket goda. Deltagarna var överlag mycket positiva till seminarieserien, och deltagarna har också kunnat omsätta sina lärdomar i det egna jobbet. Fredrik Carpenhall, Seco Tools, ville i sin roll som VP Process Mgmt & IT få en samsyn bland ledning och nyckelpersoner om hur man bäst skulle använda budgeten för den globala verksamhetsutvecklingen.

- Det var viktigt att få en samlad bild av vilka processer som bedömdes ha den största förbättringspotentialen, och hur stor påverkan de hade på dom strategiska målen. Drygt 20 nyckelpersoner intervjuades och resultatet blev att vi kunde enas om att koncentrera insatser till ett fåtal processer, berättar Fredrik Carpenhall.

Tomas Åkerlind, Bombardier Transportation fick ett uppdrag av divisionschefen för Bombardier Transportation Division Propulsion & Controls i Västerås, att ta reda på varför projektdokumentation till kund inte fungerade som tänkt. Ca 15 personer intervjuades och resultatet visade tydligt nödvändiga förändringar i organisation och IT-stöd.

- Jag använde tillämpningarna och metoderna i forskningsprogrammet för att undersöka förbättringspotentialen i framtagning av projektdokumentation genom alla verksamhetens huvudprocesser. Därigenom kunde vi se vilka av dessa som skulle prioriteras baserat på en bedömning av deras karaktäristik, berättar Tomas Åkerlind.